Ďalšie opatrenia Fyzioterapia pre juvenilnú idiopatickú artritídu

Ďalšie opatrenia

Ako je opísané vyššie, opatrenia pri liečbe juvenilných idiopatických artritída sú rozmanité kvôli zložitému klinickému obrazu a rôznym štádiám. Okrem aktívnej a pasívnej pohybovej terapie ako hlavného opatrenia:

  • Tepelné aplikácie
  • elektroterapia
  • Vodná terapia
  • Ultrazvuková terapia
  • masáže
  • Ručná lymfodrenáž
  • Páskové magnetofóny

zhrnutie

Juvenilná idiopatická artritída je progresívne zápalové ochorenie kĺby ktorá sa vyskytuje v dospievaní a je často spojená s psychickými problémami a obmedzeniami v oblasti pohyblivosti kĺbov a každodenných činností. Na túto chorobu neexistuje žiadny liek, ale je možné prijať aktívne a pasívne opatrenia na obmedzenie príznakov a rýchly progres a udržanie kvality života. Je dôležité, aby ste časom nestratili motiváciu a aktívnu spoluprácu, aby ste predišli vážnym obmedzujúcim následkom.

Mladistvý idiopatický artritída je jedným z reumatických chorôb a vo väčšine prípadov je prítomnosť reumatoidného faktora známa. Symptomaticky niekoľko kĺby sú postihnuté, ktoré pri relapsoch reagujú so zápalom, bolesť a značné obmedzenie vo funkcii a odolnosti. Tkanivo okolo postihnutého kĺby opuchne v dôsledku zápalu, je teplý a červený.

Svetlica trvá asi šesť týždňov a najskôr sa objaví pred šestnástym rokom života, preto sa hovorí aj o deťoch reuma, V dôsledku bolesť a funkčné obmedzenia, pacient zaujme úľavový postoj, čo vedie k ďalšiemu skráteniu svalov a nerovnováhe. V nasledujúcich článkoch nájdete aj ďalšie informácie:

  • Škola držania tela
  • Škola chrbta
  • Syndróm fibromyalgie