Hrčka na krku

Náraz na krku je opuch alebo zhrubnutie v oblasti krku. Môže sa vyskytnúť v rôznych oblastiach a môže sa vyskytnúť buď len na jednej strane, alebo na oboch stranách. Vzhľad sa tiež líši a závisí od príčiny, napr. Je dosť rozsiahly alebo zauzlený. Pretože krk je… Hrčka na krku

Príznaky | Hrčka na krku

Príznaky Náraz na krku môže byť nápadný rôznymi znakmi. Vo väčšine prípadov to možno rozpoznať viditeľným opuchom na krku. To sa môže vyskytnúť v rôznych oblastiach krku, buď len na jednej strane, alebo aj na oboch stranách a môže mať rôznu veľkosť. Ďalšou dôležitou úlohou je… Príznaky | Hrčka na krku

Diagnóza Hrčka na krku

Diagnóza Náraz na krku by mal byť vždy najskôr nahmataný. Kritériá, ako je veľkosť, tvar a akékoľvek vonkajšie začervenanie, sú dôležité. Ale zásadným kritériom je aj pohyblivosť, prípadne sprevádzaná prehĺtaním, a ohraničiteľnosť hrudky na okolité tkanivo. Rôzne príčiny možno teda klasifikovať ako pravdepodobné alebo menej pravdepodobné. … Diagnóza Hrčka na krku