Šindle (Herpes Zoster): Prevencia

Od marca 2018 bola schválená adjuvovaná celková podjednotková vakcína (obsahujúca glykoproteín E patogénu) na prevenciu opar zoster (HZ) a postherpetický neuralgia (PHN) u osôb vo veku 50 rokov a starších. To má vysoký ochranný účinok aj u starších vekových skupín a okrem dobrej bezpečnosti má aj dlhšie trvanie ochrany (najmenej 10 rokov).

Očkovanie je v Nemecku štandardné a indikované očkovanie.

Na prevenciu opar je tiež potrebné venovať pozornosť zníženiu rizikové faktory.

behaviorálna rizikové faktory (= zvýšené riziko zosteru).

  • Spotreba stimulantov
    • Alkohol
    • Tabak (fajčenie, pasívne fajčenie)
  • Nadváha (BMI ≥ 25; obezita).