Rose Lichen (Pityriasis Rosea): Lieková terapia

Terapeutický cieľ

Zlepšenie symptomatológie

Terapeutické odporúčania

  • Na liečbu svrbenia sa v prípade potreby používa lokálna terapia (lokálna terapia) externými látkami obsahujúcimi steroidy (lieky na vonkajšie použitie):
    • Neošetrujte viac ako 20% povrchu tela
    • Terapiu vykonávajte iba krátkodobo!
  • Pozri tiež časť „Ďalej terapie".