Meniérova choroba: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť Menierova choroba:

Uši - mastoidný proces (H60-H95).

  • Na postihnutom uchu:
    • Progresívne strata sluchu až hluchota.
    • Chronický tinnitus (zvonenie v ušiach)
    • Porucha funkcie vyváženia
  • Jelängerova choroba pretrváva: Šírenie choroby do oboch uší v priemere asi 10% prípadov; po 30 rokoch je riziko takmer 50%.
  • Útoky vertigo sa zvyčajne znižujú