Syndróm systémovej zápalovej reakcie (SIRS): Komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS):

Krv, krvotvorné orgány - Imunitný systém (D50 - D90).

  • Poruchy koagulácie → krvácanie / zvýšená zrážanlivosť (diseminovaná intravaskulárna koagulácia; diseminovaná intravaskulárna koagulácia, skrátene DIC syndróm; konzumná koagulopatia).

Kardiovaskulárny systém (I00-I99).

  • Poruchy kardiovaskulárnych funkcií
  • Hypotenzia - príliš nízky krvný tlak
  • tachykardia - príliš rýchly tlkot srdca:> 100 úderov za minútu.

Psychika - nervový systém (F00-F99; G00-G99)

  • Neurologické poruchy → poruchy vedomia (koncentrácie poruchy vnímania).
  • Poškodenie nervov

Genitourinárny systém (obličky, močové cesty - pohlavné orgány) (N00 - N99)

  • Renálna dysfunkcia

Príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99)

  • Generalizovaný edém (voda zadržiavanie).

ďalej

  • Poruchy v dodávke kyslíka do tkanív