Koreň ruže (Rhodiola Rosea): Interakcie

Štúdie in vitro preukazujú, že zložky koreň ruže extrakt majú inhibičné účinky na rôzne enzýmové aktivity (napr. CYP3A4, CYP19). CYP3A4 sa používa na metabolizáciu (metabolizáciu) drogy a CYP19 katalyzuje syntézu estrogénu. interakcie s drogy a jedlo sú možné, ale doteraz neboli pozorované v štúdiách na zvieratách alebo ľuďoch. Preto z dôvodu nedostatku údajov č interakcie sú známe.