Zdvihnutie stránky pre Scheuermannovu chorobu

Stojte vzpriamene a po celé plecia. V každej ruke držte závažie. Na začiatku vaše ruky visia na boku tela, vašej žalúdok je napätý.

Teraz si narovnajte hrudnú kosť, stiahnite plecia nadol a obe paže dajte bokom do úrovne ramien. Rameno, lakeť a zápästie tvor čiaru. Ruky sú takmer vystreté.

Nakoniec pomaly znova posuňte ruky na bok hornej časti tela. Urobte 2 prihrávky, každé s 15 opakovaniami. Pokračujte ďalším cvičením.