Osteosarkóm: rádioterapia

osteosarkómu nie je veľmi citlivý na žiarenie. Avšak rádioterapia (žiarenie terapie) sa používa, keď osteosarkómu je nefunkčný alebo ho možno odstrániť iba okrajovo alebo intralezionálne (pozri „Chirurgická liečba“). Medzi odporúčané techniky patrí žiarenie modulované intenzitou terapie a protónovú terapiu.