Membranoproliferatívna glomerulonefritída: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť membranoproliferatívna glomerulonefritída:

Genitourinárny systém (obličky, močové cesty - pohlavné orgány) (N00 - N99).

  • Renálna insuficiencia (slabosť obličiek) / zlyhanie obličiek vyžadujúce dialýzu alebo potrebu transplantácie obličky