Cvičenia | Špirálová dynamika

Cvičenia

Nožná skrutka Toto cvičenie je určené na nápravu nesprávnych polohy chodidla. Sadnite si na podlahu alebo na stoličku a potom objímte chodidlo v päte a v strede tesne pod chodidlom. Ruka na päte slúži na stabilizáciu, aby chodidlo zostávalo v 90 ° uhle so spodnou časťou noha počas cvičenia.

Teraz presunúť predkolenie s rukou v špirálovitom pohybe dopredu-dovnútra a dopredu-von smerom k podlahe. Húsenica nohyCvičenie húsenice posilňuje oblúkové svaly chodidla. Sadnite si bosí na stoličku.

Položte ponožku pod pätu jednej nohy. Teraz jemne zatlačte (neklepejte!) Jednotlivé prsty na nohe do zeme a potiahnite pätu, ktorá trochu pripomína pohyb húsenice.

Jeden noha StandToto cvičenie má zabrániť kolennému kĺbu smerom dovnútra a zlepšiť držanie tela. Ak to chcete urobiť, stojte na jednom noha na rovnom povrchu. Teraz sa uistite, že vaše koleno je pod bedrom a nie je naklonené dovnútra.

Dajte pozor aj na to, aby ste si nepreťažili koleno. Tvorí priamku s členok a bok. V tejto polohe vydržte 20 sekúnd.

Oblúk ruky Ľavú ruku položte na stôl. Odtiaľ ju stlačte hore do oblúka tak, aby bola vyklenutá zadná časť ruky. Prsty zostávajú počas cvičenia pokrčené.

V ďalšom kroku stlačte zadnú časť ľavej ruky pravou rukou tak, aby bola v priamke s najnižšou prst kĺby. Prsty sú ohnuté o 90 ° po prvom kĺbe. 10 opakovaní.

Sky skrutkaToto cvičenie slúži na stabilizáciu bedrový kĺb. Za týmto účelom stojte s jednou nohou na stoličke. Nosná noha zostáva na podlahe.

Teraz natiahnite svoju hlava smerom k stropu a päta nosnej nohy sa automaticky vtlačí do podlahy, akoby ste chceli urobiť dva kroky naraz. Snažte sa udržať pohyb čo najmenší tým, že si predstavíte, že sa musíte pretlačiť cez úzku trubicu. Váha zostáva na nohe.

Vydržte 20 sekúnd. Otočné sedadlo Pri tomto cvičení si sadnite na stoličku a opierajte sa o lakte v kolene na tej istej strane tela. Druhé rameno voľne visí dole na vnútornej strane druhého kolena. Teraz voľne zavesené rameno natiahnite v natiahnutej polohe čo najviac smerom k zemi.

Potom ho potiahnite smerom nahor čo najviac, tiež v natiahnutej polohe. Urobte 10 opakovaní. Toto cvičenie slúži na posilnenie napínacích svalov hrudná chrbtica.

Sadnite si na stoličku a cvičte voľne. Teraz vedome sedte vzpriamene. Ramená tvoria priamu líniu s panvou.

و hlava je vzpriamený a tvorí predĺženie chrbtice. Robte si čo najdlhšie. V tejto polohe vydržte 20 sekúnd.

Hlava OsemPre toto cvičenie si sadnite rovno a vzpriamene na stoličku. Teraz pomaly pohybujte hlavou zľava doprava a predstavte si, že pomocou vzduchu kreslíte priamku vo vzduchu nos. V ďalšom kroku nakreslite ležiacu osmičku pomocou svojho nos na tejto imaginárnej čiare.

Pohyb vykonávajte pomaly a kontrolovane. Tým sa uvoľní napätie krk svaly a mobilizuje horné krčky. Pri tomto cviku si ľahnite dozadu na rovný povrch.

Ruky natiahnite priamo hore a dlane položte k sebe. Teraz sa snažte zatlačiť končeky prstov smerom k stropu a súčasne sa snažte zatlačiť ramená do podlahy. Držte napätie 20 sekúnd. 5 opakovaní.