Meningoencefalitída začiatkom leta: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ktoré môžu byť komorbidné so začiatkom letnej meningoencefalitídy (TBE):

Psychika - Nervový systém (F00-F99; G00-G99).

  • Emočná labilita
  • Problémy s koncentráciou
  • Znížená tolerancia stresu
  • Poruchy rovnováhy
  • Neurastenický syndróm s emocionálnou labilitou a znížený stres tolerancie.
  • Paréza (ochrnutie)

ďalej

  • vytrvalý bolesť (vrátane z dôvodu kŕčov v mechúr a hltanové svaly).

Prediktívne faktory

  • Starší vek (> 60 rokov) - nezávislý rizikový faktor pre závažnú progresiu.
  • Imunosupresia (potlačenie vlastného obranného systému tela) - pacienti užívajúci imunosupresívne lieky majú vyššie riziko nepriaznivého priebehu s čiastočne smrteľným (smrteľným) výsledkom