Rohovkový vred: Vyšetrenie

Komplexné klinické vyšetrenie je základom pre výber ďalších diagnostických krokov:

  • Všeobecné fyzické vyšetrenie - vrátane krvného tlaku, pulzu, telesnej hmotnosti, výšky; ďalej:
  • Očné vyšetrenie - vyšetrenie štrbinovou lampou:
    • Vo väčšine prípadov je rohovka silne opuchnutá, šedožltá a nerovná.
    • Pomocou fluorescenčného farbiva môže byť schopný detekovať eróziu
    • Ak je to potrebné, preplachovanie slzných ciest na vylúčenie prítomnosti stenózy (zúženie).