Šindle (Herpes Zoster): Test a diagnostika

Diagnóza sa zvyčajne stanoví klinicky.

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenieatď. - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Priama detekcia vírusu pomocou PCR (polymerázová reťazová reakcia) z obsahu vezikúl, koža biopsie, mozgovomiechový mok *, príp krv - na detekciu varicella zoster infekcia vírusom [citlivosť a špecificita 95 - 100%] * pri podozrení na postihnutie CNS.
  • Detekcia antigénu pomocou imunofluorescenčného testu [špecificita (pravdepodobnosť, že test potvrdí, že sú skutočne zdraví ľudia, ktorí danú chorobu nemajú), 76%; citlivosť (percento chorých pacientov, u ktorých je choroba zistená použitím testu, tj. dôjde k pozitívnemu nálezu) 82%].
  • Vírusová kultúra [špecificita 99%; citlivosť 20%).
  • Detekcia protilátok (= nepriama detekcia vírusu) pomocou sérologických metód, ako je ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) zo séra, sušeného krv alebo mozgovomiechový mok [pozitívna prediktívna hodnota asi 90%; vo väčšine prípadov IgA protilátky sú prítomné / IgM protilátky môžu chýbať].
  • Test na HIV - opar zoster sa považuje za indikátorové ochorenie na HIV.