RTG (hrudník): dôvody, postup, význam

Čo je to röntgenový hrudník?

Röntgen hrudníka je štandardizované vyšetrenie hrudníka pomocou röntgenového žiarenia. Toto vyšetrenie slúži na diagnostiku rôznych ochorení pľúc, srdca či ciev. Hoci počítačová tomografia (CT) je dnes čoraz viac akceptovaná ako zobrazovacia metóda, stále sa často používa röntgenový hrudník. Jedným z dôvodov je pomerne nízka radiačná záťaž (medzi 0.1 a 1 milisievertom) – na porovnanie, počítačová tomografia hrudníka (CT hrudníka) je 8 milisievertov.

Kedy robíte RTG hrudníka?

Rôzne zdravotné stavy môžu vyžadovať röntgen hrudníka. Medzi hlavné patria:

V zásade by sa mal urobiť röntgenový hrudník spredu (predozadný) a bočný (laterálny), aby sa dali dobre posúdiť rôzne štruktúry.

Každý lekár by mal mať základné vedomosti o diagnostike ochorenia pomocou RTG hrudníka (diagnostika). Na túto oblasť sa však špecializujú rádiológovia (špecialisti na röntgenové žiarenie).

RTG hrudník: normálny nález a nález typický pre ochorenie

Na bežnom röntgene hrudníka možno posúdiť dve pľúca, srdce, kostný hrudník (vrátane rebier a kľúčnej kosti) a bránicu. Zodpovedný lekár musí venovať osobitnú pozornosť nasledujúcim abnormalitám:

Rozšírenie srdca

Zdravé srdce by nemalo byť väčšie ako polovica priemeru hrudníka na RTG hrudníka (kardiotorakálny pomer). Rôzne srdcové choroby, ako je srdcová nedostatočnosť (zlyhanie srdca), môžu viesť k zväčšeniu srdca, ktoré potom možno vidieť na röntgenovom hrudníku.

Pri rôznych ochoreniach a poraneniach v oblasti hrudníka (ako sú zápaly, srdcová nedostatočnosť, rakovina alebo zlomeniny kostí) sa tekutina môže hromadiť v takzvanom pleurálnom priestore – medzere medzi pľúcami a pohrudnicou. Takýto pleurálny výpotok možno vidieť na röntgene. V dôsledku gravitácie sa tekutina zhromažďuje v najnižšom bode hrudníka, v blízkosti bránice.

Pleurálny výpotok je potrebné odlíšiť od pľúcneho edému. Ide o nahromadenie tekutiny v pľúcnom tkanive, ktoré je často spôsobené srdcovým ochorením. Pľúcny edém možno diagnostikovať aj pomocou RTG hrudníka.

pneumotorax

Infiltrovať

Pľúcny infiltrát vzniká, keď tekutina a bunky z krvných a lymfatických ciev presakujú do pľúcneho tkaniva. Dôvodom je zvyčajne zápal pľúc. Na röntgenovom snímku je pľúcny infiltrát viditeľný ako svetlo sfarbená (zhutnená) štruktúra.

Aké sú výhody a nevýhody röntgenového hrudníka?

Výhody röntgenového hrudníka sú:

  • rýchle a dostupné takmer všade
  • nižšia radiačná záťaž ako pri počítačovej tomografii
  • vysoká výpovedná hodnota pre rôzne choroby

Nevýhody röntgenového hrudníka sú:

  • ožiarenie
  • iba jednorozmerné obrázky, na ktorých sú niektoré štruktúry „prekryté“ (pri počítačovej tomografii je na druhej strane možné priestorové zobrazenie)

Záver: V dnešnej dobe si medicínu bez RTG hrudníka nemožno predstaviť. Pri nízkej radiačnej záťaži vyšetrenie rýchlo poskytne informácie o širokej škále ochorení a poranení v oblasti hrudníka.