Choroba bielej škvrny (Vitiligo): Komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže prispieť vitiligo (choroba bielych škvŕn):

Koža a subkutánne (L00-L99).

  • Napadnutie celej pokožky

Novotvary - nádorové ochorenia (C00-D48)

  • Zhubný (zhubný) koža nešpecifikované nádory.

Prediktívne faktory

  • Veľkoplošná depigmentácia (> 20%)
  • Konfigovitá depigmentácia
  • Postihnutie sliznice
  • Leukotrichia (bielenie vlasov)
  • Pozitívny Köbnerov fenomén (výskyt špecifického pre danú chorobu kožné zmeny po nešpecifickom podráždení (tu: slnečné svetlo) na predtým nedotknutom mieste pokožky - v spojení s erythema solaris /úpal).