Čo robiť v prípade popálenín?

Stručný prehľad

 • Čo robiť v prípade popálenín? Prvá pomoc: Postihnutého upokojiť, popáleninu ochladiť vodou, ranu sterilne prekryť, v prípade potreby zavolať záchrannú službu.
 • Kedy navštíviť lekára? Na popáleniny stupňa 2 alebo vyššie; ak je spálená koža znecitlivená, zuhoľnatená alebo biela; ak si nie ste istý, aké závažné je zranenie
 • Popáleniny – riziká: tvorba jaziev, šok (najmä pri rozsiahlych popáleninách), podchladenie (najmä pri rozsiahlych popáleninách), infekcia rany, dýchacie problémy (pri dýchaní horúceho dymu) a zlyhanie orgánov s rozsiahlymi popáleninami

Čo pomáha na popáleniny?

Čo pomáha proti popáleninám, napríklad na ruke? A ako napríklad príbuzní poskytujú prvú pomoc pri popáleninách prstov, rúk, nôh a podobne?

V prípade popálenín a poleptaní treba rýchlo poskytnúť prvú pomoc. Vždy však dbajte na to, aby ste sa nevystavili nebezpečenstvu.

 • Upokojte obeť. Popáleniny a obareniny sú veľmi bolestivé a často spôsobujú úzkosť a obavy, najmä u detí.
 • Pred ošetrením popálenín si nasaďte jednorazové rukavice. To ochráni vás a obeť pred infekciou.
 • V prípade potreby zavolajte záchrannú službu, najmä pri ťažších alebo väčších popáleninách.
 • Ďalšie opatrenia prvej pomoci závisia od závažnosti poranenia a od toho, či ide o popálenie (suchým teplom, ako je oheň, horúce predmety alebo elektrina) alebo obarenie (horúcimi kvapalinami alebo výparmi atď.).

Pri používaní hasiacich prístrojov dbajte na vlastnú bezpečnosť: pri hasiacich prístrojoch CO2 existuje riziko, že kožné tkanivo ľahko zamrzne. Prístroje s hasiacim práškom môžu naopak poškodiť pľúca. Ak je to možné, nevdychujte prášok.

Prvá pomoc pri popáleninách/popáleninách 1. stupňa?

Takto vyzerá prvá pomoc pri menšom, maloplošnom obarení alebo popálenine:

 • Oparenie: Okamžite odstráňte z pokožky odev a všetky horúce predmety (napríklad šperky). Dávajte pozor, aby ste sa pri tom nepopálili.
 • Popáleniny: Ak oblečenie nepriľne k popálenine, opatrne ho odstráňte.
 • Ochlaďte ranu pod tečúcou vlažnou vodou maximálne desať minút, len čo sa objaví. Ak postihnutému prechladne, okamžite prestaňte chladiť.
 • Pri popáleninách/popáleninách, ktoré sú len povrchové a netvoria sa pľuzgiere, pomáha ranu sterilne alebo čisto prekryť.
 • Navyše, menšie popáleniny/opareniny (bez pľuzgierov) si zvyčajne nevyžadujú žiadnu ďalšiu špeciálnu starostlivosť. Ak ide o mierne spálenie od slnka, často pomáha chladivý gél.

Domáca liečba má svoje hranice. Ak príznaky pretrvávajú dlhší čas, nezlepšia sa alebo sa dokonca zhoršia aj napriek liečbe, vždy sa treba poradiť s lekárom.

Toto sú veci, ktorým sa treba vyhnúť pri prvej pomoci pri popáleninách:

 • Len pri popáleninách 1. stupňa je vhodné postihnuté miesto chladiť pod vlažnou tečúcou vodou. Pri zraneniach, ktoré sú závažnejšie alebo postihujú viac ako 20 percent povrchu tela, sa chladenie vo všeobecnosti neodporúča. V opačnom prípade hrozí, že sa postihnutý podchladí.
 • Upozornenie: Deti sa ochladzujú obzvlášť ľahko. Drobné popáleniny či obarenia na trupe tela či hlave by sa preto v ich prípade nemali chladiť.
 • Na ochladenie menšieho popálenia nepoužívajte ľadové obklady ani studené obklady. Je možné, že chlad spôsobí ďalšie poškodenie poranenej kože.
 • Olivový olej, zemiaky, cibuľu, kypriaci prášok, prášok alebo dezinfekčný prostriedok si v žiadnom prípade nenatierajte na spálenú alebo obarenú pokožku. To môže spôsobiť horšie zranenia.

Prvá pomoc pri popáleninách/popáleninách, ktoré sú závažnejšie alebo pokrývajú väčšiu plochu.

V prípade rozsiahlych alebo ťažkých popálenín alebo obarení by sa prvá pomoc mala poskytnúť inak. Najprv informujte pohotovostného lekára. Potom postupujte nasledovne:

 • Ak horí odev osoby: Plamene ihneď uhaste vodou alebo ich uduste pod prikrývkou.
 • V prípade veľkých obarení: Ihneď vyzlečte oblečenie z postihnutých oblastí pokožky.
 • Pri veľkých popáleninách: Tu sa oblečenie zvyčajne prilepí na kožu. Ak sa ich pokúšate odstrániť, často si pokožku navyše poraníte.
 • Ak je to možné, prikryte popáleniny sterilnou látkou na popáleniny alebo sterilným obväzom na rany.
 • Na fixáciu naň naneste voľný obväz.
 • Ak je postihnutý v bezvedomí, skontrolujte mu pulz a dýchanie. Ak sú prítomné obe, umiestnite ho do stabilizovanej polohy. Ak už nedýcha, okamžite začnite s resuscitáciou. Takto pokračujte, kým nepríde záchranná služba alebo pacient opäť sám dýcha.

V prípade popálenia od otvoreného ohňa sa mohol postihnutý nadýchať dymu a teraz sa mu ťažko dýcha. V tomto prípade je vhodné, aby postihnutá osoba počas ošetrovania popáleniny sedela vzpriamene. Väčšinou sa mu takto dýcha ľahšie ako pri ležaní.

Počas prvej pomoci pravidelne kontrolujte dýchanie pacienta!

Kedy navštíviť lekára?

Popáleniny a obareniny si môžete ošetriť sami, len ak je poranenie povrchové a menšie (začervenaná, opuchnutá, bolestivá koža bez pľuzgierov).

Na druhej strane v nasledujúcich prípadoch je vhodné alebo urgentné vyhľadať lekársku pomoc (a v prípade potreby zavolať záchrannú službu):

 • Ak sú popálením/oparením postihnuté dve alebo viac percent plochy povrchu tela
 • Ak si nie ste istí, aké závažné je popálenie/obarenie
 • Ak dôjde k infekcii popálenej rany
 • Ak je popálenina na citlivej oblasti (ako je tvár, intímna oblasť)
 • Ak sa postihnutá osoba nadýchla dymu
 • Keď je postihnutá osoba v bezvedomí
 • Keď je spálená koža znecitlivená, spálená alebo biela (popáleniny tretieho stupňa)

V zásade si treba uvedomiť, že pokožka detí je tenšia ako pokožka dospelých, a preto je oveľa citlivejšia na pôsobenie tepla. Preto je v prípade popálenín u dieťaťa návšteva lekára vhodná aj po tepelných účinkoch, ktoré by na pokožke dospelých ešte nezanechali žiadne poškodenie.

čo robí lekár?

V lekárskej praxi sa liečia predovšetkým popáleniny 1. a 2. stupňa. Podľa veľkosti popálenej plochy tam prebieha aj ošetrenie popáleniny 3. stupňa.

S prípadnou bolesťou pri popálenine niečo urobí aj tým, že vám vstrekne vhodné lieky proti bolesti alebo vám ich predpíše na domáce použitie.

Popáleniny: Riziká

Ľahké popáleniny sa zvyčajne zahoja bez následkov. Závažnejšie popáleniny môžu na druhej strane zanechať jazvy.

V prípade ťažších popálenín/úpalov s rozsiahlym poranením a prípadne zuhoľnatenou kožou je akútne riziko podchladenia postihnutého, keďže už nefunguje správne termoregulácia organizmu. Hypotermia spôsobuje nestabilnú cirkuláciu a môže viesť k poruchám zrážanlivosti. Hrozí tiež, že postihnutý upadne do šoku.

Ak sa pri popálení poškodia steny ciev, je možné, že do tkaniva zatečie tekutina – vznikne bolestivý opuch.

Ak sa postihnutý nadýchol dymu, môže dôjsť k opuchu sliznice. To im sťažuje dýchanie. Môžu sa vyvinúť dýchacie ťažkosti.