Čo je to medzinárodná zdravotná pohotovosť?

Kedy je vyhlásená medzinárodná núdzová situácia v oblasti verejného zdravia?

Podľa WHO je predpokladom pre medzinárodnú zdravotnú núdzovú situáciu – Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) – „mimoriadna udalosť“, pri ktorej

 • hrozí, že sa choroba rozšíri cez štátne hranice a stane sa tak zdravotným rizikom pre iné krajiny
 • situácia je klasifikovaná ako „vážna, nezvyčajná alebo neočakávaná“
 • situácia si môže vyžadovať okamžitú medzinárodne koordinovanú akciu

Núdzový výbor odborníkov

Na prijatie rozhodnutia generálny tajomník WHO zvoláva núdzový výbor zložený z medzinárodných expertov s názvom IHR (International Health Regulations) Emergency Committee. Patria sem napríklad virológovia, odborníci na kontrolu chorôb, vývojári vakcín alebo špecializovaní epidemiológovia. Aspoň jeden člen je z postihnutého regiónu.

Možné odporúčania WHO

 • Karanténne opatrenia
 • (prísnejšie) hraničné kontroly alebo uzavretie hraníc
 • Obmedzenia cestovania
 • Zriadenie špecializovaných liečebných centier
 • Očkovanie zdravotníckych pracovníkov
 • Opatrenia na vzdelávanie obyvateľstva

Odporúčania sa netýkajú len už postihnutých krajín a území. Ak iné krajiny môžu prispieť k obmedzeniu šírenia choroby, panel ich vyzýva, aby tak urobili tiež.

Medzinárodné zdravotné núdzové situácie v minulosti

WHO vyhlásila medzinárodnú zdravotnú pohotovosť v súvislosti s nasledujúcimi epidémiami, napríklad:

 • 2009: Prasacia chrípka
 • 2014: Ebola
 • 2014: detská obrna (dodnes)
 • 2016: vírus Zika
 • 2019: Ebola