Zlomenina Webera C Liečba zlomenín členkového trimaleolára

Zlomenina Webera C.

členok zlomeniny možno klasifikovať podľa Weberovej klasifikácie na základe postihnutia syndesmózy. Trimalleolárny členok zlomenina môže zodpovedať zlomenine Webera C, ale nie je to tak vždy. Syndesmóza ako väzivové spojenie medzi holennou a lýtkovou kosťou je dôležitou štruktúrou pre stabilitu členok kĺb a poranenie syndesmózy môže viesť k nestabilite kĺbu a k jeho predčasnému artróza.

  • Vo Weber A zlomenina, zlomenina sa nachádza pod syndesmózou.
  • V prípade Webera B. zlomenina, zlomenina je na úrovni syndemózy, môže byť tiež postihnutá alebo neporušená.
  • Pri Weberovej zlomenine je zlomenina kosti umiestnená nad syndesmózou, takže je vždy ovplyvnená. Z dôvodu vysokej nestability a rizika dislokácie je zlomenina Webera C jasnou indikáciou pre operáciu. Úlomky kostí sa zmenšujú pomocou skrutiek a platničiek, takže zlomeninu je možné zaťažiť stabilným cvičením.