Zoznam a funkcia vitamínov

Telo závisí od denného prísunu vitamíny s jedlom. vitamíny a ich prekurzory (provitamíny) sú preto nevyhnutné zložky potravy. Na rozdiel od makroživín (živín), vitamíny neslúžia ako stavebné materiály alebo ako dodávatelia energie, ale v podstate vykonávajú enzymatické (katalytické) a kontrolné úlohy v mnohých procesoch ľudského tela.

Na základe svojej rozpustnosti sú vitamíny rozdelené do dvoch skupín - hydrofilné (voda-rozpustné) a lipofilné (v tukoch rozpustné) vitamíny. V prvých rokoch ich objavenia boli vitamíny pomenované písmenami a číslami, neskôr dostali známe názvy, ktoré popisovali ich chemickú štruktúru. voda-rozpustné vitamíny zahŕňajú vitamín C a komplex vitamínu B. Medzi vitamíny rozpustné v tukoch patria vitamíny A, D, E a K.

Pozor! Podľa údajov dostupných pre Spolkovú republiku Nemecko o situácii v zásobovaní (pozri okrem iného v Národnej štúdii spotreby II) žien s vitamínmi, príjem pre vitamín D a vitamín E nie je optimálne. Dostupné údaje o situácii v zásobovaní mužov naznačujú neoptimálny príjem pre vitamín C, vitamín Ea vitamín D.