Vitamín E: Posúdenie bezpečnosti

Naposledy hodnotil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vitamíny a minerály bezpečnosti v roku 2006 a stanovila takzvanú prípustnú hornú hladinu príjmu (UL) pre každú mikroživinu za predpokladu, že sú k dispozícii dostatočné údaje. Táto UL odráža maximálnu bezpečnú hladinu mikroživiny, ktorú nespôsobí nepriaznivé účinky keď sa užíva každý deň zo všetkých zdrojov po celý život.

Maximálny bezpečný denný príjem pre vitamín E je 300 mg. Maximálny bezpečný denný príjem pre vitamín E je približne 25-násobok denného príjmu odporúčaného EÚ (nutričná referenčná hodnota, NRV).

Táto hodnota platí pre dospelých mužov a ženy vo veku od 19 rokov, ako aj pre tehotné a dojčiace ženy.

Neboli hlásené žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky vitamín E, aj po rokoch správa vysokých dávok.

Údaje z NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) o dennom príjme vitamínu E zo všetkých zdrojov (konvenčné strava a doplnky) naznačujú, že u nemeckej populácie nie je dosiahnutý bezpečný denný limit 300 mg.

EFSA stanovil hodnotu 540 mg vitamínu E za deň ako hladinu NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) - najvyššiu hladinu dávka látky, ktorá nie je zistiteľná a merateľná nepriaznivé účinky aj pri pokračujúcom príjme. V súlade s tým výška, v ktorej č nepriaznivé účinky boli viac ako 40-krát väčšie ako hodnota NRV a dvojnásobok bezpečného maximálneho denného príjmu.

O zvýšenej tendencii ku krvácaniu sa hovorí ako o nežiaducom účinku trvalo príliš vysokého príjmu vitamínu E. Niekoľko štúdií nepreukázalo žiadne negatívne účinky, keď sa počas troch rokov podávalo 600 mg vitamínu E denne. V zásade však vysoký príjem vitamínu E môže zvýšiť sklon ku krvácaniu u jednotlivcov s krv poruchy zrážania alebo antikoagulancium terapie s vitamín K antagonisti. Toto sa pozorovalo napríklad u pacientov užívajúcich antikoagulanciá v množstve 70 až 270 mg vitamínu E denne užívaných počas štyroch týždňov.