Problémy so zrakom: príčiny, možné ochorenia, diagnóza

Stručný prehľad

 • Príčiny porúch zraku: napr. krátkozrakosť, ďalekozrakosť, migréna, očné choroby (ako vekom podmienená degenerácia makuly), zápal zrakového nervu, nádory, stres
 • Ako sa prejavujú poruchy zraku? V závislosti od príčiny môžu zahŕňať blikanie, blikanie, obmedzené zorné pole, „komáry“, „dážď sadzí“ alebo (dočasnú) slepotu.
 • Liečba zrakového postihnutia: v závislosti od príčiny, napr. pomocou korekcie zraku (okuliare, kontaktné šošovky), medikamentózna liečba, v prípade potreby chirurgický zákrok

Poruchy zraku: Príčiny a možné ochorenia

Existuje mnoho rôznych príčin poškodenia zraku. Medzi pomerne neškodné príčiny patria

 • Migréna s aurou (napríklad záblesky svetla alebo blikanie pred očami, ťažkosti s rečou, nepohodlie)
 • Akútna hypoglykémia (napríklad blikanie, „černie pred očami“)
 • Únava (napr. videnie dvojitých obrazov)
 • suché oči/preťaženie/stres (napr. zášklby viečok)
 • Zhoršenie zraku (rozmazané videnie na blízko alebo do diaľky)

Existujú však aj vážnejšie príčiny problémov so zrakom. Patria sem napríklad:

 • Ochorenia oka: Ochorenia oka (oftalmologické príčiny) ako glaukóm, šedý zákal alebo odlúpenie sietnice sú často zodpovedné za poruchy videnia.
 • Cievne príčiny: Patria sem napríklad nedostatočné prekrvenie mozgu (ako pri migréne alebo TIA – bežný prekurzor mozgovej príhody), cievne oklúzie v sietnici a cievne kŕče pri tehotenskej toxémii (preeklampsia).
 • Priestor zaberajúce procesy v hlave: Môžu byť sprevádzané aj poruchami zraku, ako sú nádory oka a mozgu, mozgové krvácanie, abscesy, cievne malformácie (angiómy) a cievne vydutiny (aneuryzmy).
 • Stres: Možné sú aj poruchy zraku spôsobené stresom, napríklad keď dlhotrvajúci fyzický a/alebo duševný stres zvyšuje koncentráciu stresových hormónov a poškodzuje cievy oka.
 • Vonkajšie násilie: Poškodenie zrakového nervu spôsobené vonkajším násilím, ako je nehoda (traumatické optiky), sú tiež možnými príčinami poškodenia zraku.
 • Terapeutické dôsledky: Poruchy zraku môžu byť aj trvalé reziduálne poškodenie (reziduálne stavy) z rádioterapie alebo chemoterapie, ako aj meningitída.

Dôležité príčiny porúch zraku podrobne

Medzi najdôležitejšie spúšťače zrakových porúch patrí

Krátkozrakosť (krátkozrakosť): Krátkozrakí ľudia ostro vnímajú len blízke predmety, zatiaľ čo ich videnie do diaľky je rozmazané, pretože ich očná buľva je príliš dlhá. Dopadajúce lúče svetla sa preto zbiehajú pred sietnicou. Ťažká krátkozrakosť tiež podporuje oddelenie zadného sklovca (pozri nižšie), čo spôsobuje ďalšie poruchy videnia.

Presbyopia (presbyopia): Presbyopia sa vyvíja v starobe, keď sa očná šošovka stáva menej elastickou. Aj tu je znížená zraková ostrosť pre blízke predmety.

Strabizmus: Ak sa oko odchyľuje od požadovaného smeru pohľadu, je to buď v dôsledku ochrnutia očných svalov, alebo nemá žiadnu identifikovateľnú príčinu. Hlavnou poruchou videnia pri strabizme je videnie dvojitých obrazov (diplopia).

Vekom podmienená degenerácia makuly (AMD): Zhoršenie zraku spôsobené AMD je rozšírené. V oku sa hromadia metabolické produkty, ktoré postupne ničia stred sietnice. Pri takzvanej „suchej VPMD“ dochádza v dôsledku toho k zhoršeniu zraku, pri „vlhkej VPMD“ má postihnutý aj skreslené videnie. Ak sa nelieči, postihnutí oslepnú.

Pri podozrení na glaukómový záchvat (rýchle, jednostranné zhoršenie zraku až slepota s bolesťou hlavy alebo očí) ihneď vyhľadajte očného lekára!

Zákal sklovca: S vekom a krátkozrakosťou sa môže vyvinúť zákal sklovca, ktorý postihnutí zvyčajne vnímajú ako „mouches volantes“ („lietajúce komá“) – sú to sivé, plávajúce bodky a vlákna. Zákal sa vznáša spolu s pohybmi očí, no v dlhodobom horizonte ustupuje. „Mouches volantes“ sú nepríjemné, ale zvyčajne neškodné. Môžu sa však vyskytnúť aj pri zápalových ochoreniach oka.

Krvácanie do sklovca: Krvácanie do sklovca môže byť výsledkom napríklad odlúčenia zadného sklovca alebo ochorenia oka súvisiaceho s cukrovkou (diabetická retinopatia). Spôsobujú poruchy zraku, ako je náhle tmavé zakalenie, ktoré postihnutí často opisujú ako „čierne vločky“ alebo „dážď sadzí“. Silné krvácanie môže viesť aj k zhoršeniu zraku a dokonca k náhlej slepote.

Ak spozorujete známky zákalu sklovca, ihneď navštívte očného lekára!

Pri podozrení na odlúčenie sietnice okamžite vyhľadajte očného lekára!

Ochorenie oka manažéra: V tomto prípade sú poruchy zraku spôsobené stresom – postihnutí sú ľudia, ktorí sú dlhodobo v strese v práci a/alebo doma. Typickými príznakmi sú zmeny farebného videnia, dvojité videnie, sivé škvrny v zornom poli, rozmazané alebo skreslené videnie, často suché oči, šklbanie viečok alebo nutkanie žmurkať. Príčinou je pravdepodobne zvýšená koncentrácia stresového hormónu kortizolu v krvi, ktorý môže poškodiť cievy v oku – až po odlúpenie sietnice –, ale aj geneticky podmienená náchylnosť.

Gravesova choroba: Toto autoimunitné ochorenie je bežnou formou hypertyreózy. U mnohých pacientov vedie k charakteristickej očnej poruche známej ako endokrinná orbitopatia. Symptómy zahŕňajú vyčnievanie očí z očnej jamky, pocit cudzieho telesa v oku, svetloplachosť, dvojité videnie a zhoršenie zraku, ale pri Gravesovej chorobe sa môže vyskytnúť aj suchosť, začervenanie alebo opuch očných viečok.

Zápal artérií (temporálna arteritída): Toto ochorenie spôsobuje zápal arteriálnych stien v častiach, najmä temporálnej artérie a mozgových artérií. Vyskytuje sa najmä po 50. roku života. Chronický zápal zvyčajne vedie k počiatočnej jednostrannej strate zraku. V priebehu týždňov často ochorie aj druhé oko.

Ak sa objavia príznaky oklúzie ciev v sietnici, okamžite zavolajte lekára na pohotovosti alebo choďte na kliniku!

TIA je často predzvesťou mŕtvice. Okamžite zavolajte lekára na pohotovosti!

Rozšírenie mozgovej tepny (cerebrálna aneuryzma): Konštantné alebo striedavé dvojité videnie bez akýchkoľvek abnormalít v oku je niekedy spôsobené mozgovou aneuryzmou, t. j. rozšírením mozgovej tepny. Pri jej prasknutí hrozí život ohrozujúce mozgové krvácanie.

Pri podozrení na cerebrálne krvácanie okamžite zavolajte lekára na pohotovosti!

Nádor mozgu: Benígne aj malígne nádory mozgu môžu spôsobiť poruchy videnia v závislosti od ich veľkosti a umiestnenia v mozgu. Môže sa vyskytnúť napríklad rozmazané videnie, poruchy zorného poľa, progresívne zhoršovanie zraku a dvojité videnie.

Patologická svalová slabosť (myasthenia gravis): Táto závažná forma svalovej slabosti je autoimunitné ochorenie. Bežnými počiatočnými príznakmi sú poruchy videnia v podobe dvojitého videnia a ovisnutého horného viečka pri otvorenom oku.

Vedľajšie účinky liekov: Zriedkavé vedľajšie účinky digitalisu (liek na srdce), sulfónamidov (antibiotík) a diuretík (diuretík) sú poruchy videnia v oblasti vnímania farieb (žlté, červené alebo modré videnie).

Ak sa po liečbe digitalisom objaví nevoľnosť, zmätenosť alebo poruchy videnia, okamžite vyhľadajte kliniku!

Poruchy zraku: Symptómy

Existujú rôzne typy porúch zraku:

 • Dvojité videnie (diplopia) môže byť spôsobené alkoholom, poruchami niektorých hlavových nervov alebo sklerózou multiplex.
 • Blikajúce/záclonové videnie sa vyskytuje napríklad pri oddelenej sietnici.
 • Rušivé prvky (dážď sadzí, „lietajúce komáre“ = mouches volantes) môžu naznačovať napríklad odlúčenie sietnice alebo sklovca.
 • Poruchy zorného poľa (tunelové videnie) sú spôsobené napríklad glaukómom alebo nádormi.
 • Poruchy farebného videnia sú buď vrodené (ako pri nedostatku červenej a zelenej farby), alebo získané (napríklad v dôsledku glaukómu alebo otravy digitálisom).

Poruchy zraku: Diagnóza

Príčinu zrakových porúch môžu odhaliť rôzne vyšetrenia, medzi ktoré patria najmä:

 • Oftalmologické vyšetrenie: V prípade očných problémov, ako sú poruchy videnia, je vyšetrenie u očného lekára rutinou. Okrem iného kontroluje zrakový výkon a môže tak napríklad identifikovať chybné videnie ako príčinu zrakových porúch. Medzi ďalšie vyšetrenia patrí vyšetrenie štrbinovou lampou, oftalmoskopia a meranie vnútroočného tlaku (pozri nižšie).
 • Oftalmoskopia (oftalmoskopia): Oftalmoskopia sa môže použiť na vyšetrenie zadnej časti oka. Je to dôležité napríklad vtedy, ak má lekár za príčinu porúch zraku podozrenie na ochorenie sietnice (ako je oklúzia ciev) alebo nádor oka.
 • Meranie vnútroočného tlaku (tonometria): Vykonáva sa najmä vtedy, ak má lekár podozrenie, že za poruchami videnia je zelený zákal (glaukóm).
 • Neurologické vyšetrenia: Ak sú možným vysvetlením porúch zraku niektoré neurologické poruchy alebo ochorenia (napr. skleróza multiplex, zápal zrakového nervu), lekár skontroluje stav a funkciu nervových dráh.
 • Ultrazvukové vyšetrenie (sonografia): Ultrazvuk oka je indikovaný napríklad na objasnenie odchlípenia sietnice, nádorov oka alebo zmien zrakového nervu. V prípade poruchy zraku v dôsledku Gravesovej choroby lekár urobí aj ultrazvuk štítnej žľazy.
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) a počítačová tomografia (CT): Tieto komplexné zobrazovacie postupy používajú lekári na liečbu porúch zraku spôsobených napríklad nádormi, mozgovými aneuryzmami a mozgovými krvácaniami (mŕtvicami).

Poruchy zraku: Liečba

Ak je základná príčina úspešne liečená, poruchy videnia zvyčajne vymiznú. Niektoré príklady:

Pacienti s glaukómom so zvýšeným vnútroočným tlakom dostávajú aj lieky na prevenciu alebo oddialenie ďalšieho poškodenia zrakového nervu a tým aj zhoršenia zrakového postihnutia. Niekedy je potrebný aj chirurgický zákrok. Operácia sa zvyčajne vykonáva aj pri katarakte.

Problémy so zrakom: Tipy – čo môžete urobiť sami

Niektorým ochoreniam a zraneniam, ktoré spôsobujú problémy so zrakom, sa nedá zabrániť. Napriek tomu môžete pre zdravie svojich očí urobiť veľa:

 • Ak skúsenosti ukázali, že niektoré potraviny (napr. alkohol, káva, čokoláda, syry) môžu vyvolať záchvat migrény, mali by ste sa týmto produktom vyhnúť.
 • Vyhnite sa fajčeniu, pretože okrem iného zhoršuje prekrvenie zrakového nervu.
 • Uistite sa, že máte dostatok fyzického cvičenia, pretože to zlepšuje krvný obeh – čo prospieva aj očiam.
 • Používajte slnečné okuliare s primeranou UV ochranou, pretože UV lúče spôsobujú trvalé poškodenie sietnice a šošovky oka.
 • Nevystavujte oči prievanu. Odťahuje vlhkosť z očí a môže ich dráždiť.
 • Robte časté cvičenia, ako napríklad krúženie očami alebo pozeranie sa dopredu a dozadu. Tým sa uvoľnia očné svaly.
 • Z času na čas si položte ruky na oči (napríklad v kancelárii) – tma sa uvoľní.
 • Masírujte oblasť okolo očí poklepaním dvoma prstami. To stimuluje krvný obeh a tok sĺz.

Problémom so zrakom spôsobeným častou prácou s počítačom môžete predísť pomocou nasledujúcich tipov:

 • Umiestnite monitor (najlepšie plochú obrazovku) v pravom uhle k povrchu okna a stropnému osvetleniu tak, aby vzdialenosť medzi vašimi očami a monitorom bola 50 až 80 centimetrov.
 • Poskytnite nepriame osvetlenie, aby ste sa vyhli odrazom alebo odleskom na monitore, ktoré namáhajú oči.
 • Pravidelne vzhliadajte od obrazovky a do diaľky. To trénuje vaše oči, aby prepínali z blízkeho do vzdialeného videnia a naopak.
 • Robte si pravidelné prestávky pri práci s počítačom.

Poruchy zraku: Kedy potrebujete navštíviť lekára?

Určite by ste mali navštíviť lekára v nasledujúcich prípadoch:

 • nový výskyt porúch zraku
 • náhle poruchy videnia, ako je akútne zhoršenie zraku, náhla strata zraku alebo náhle dvojité videnie
 • Vizuálne poruchy vo forme zábleskov svetla alebo farebných krúžkov okolo svetelných zdrojov alebo vo forme „dažďa sadzí“
 • Poruchy zraku, ktoré nemožno vysvetliť známou poruchou zraku (ako je krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť).