Vidprevtyn: Účinky, tolerancia, použitie

Aký druh vakcíny je Vidprevtyn?

Vidprevtyn je kandidátom na vakcínu proti koronavírusu. Bol vyvinutý v spolupráci medzi francúzskym výrobcom Sanofi Pasteur a britskou spoločnosťou GlaxoSmithKline (GSK). Vidprevtyn by mohol v dohľadnej budúcnosti doplniť portfólio dostupných možností vakcíny na ochranu pred koronavírusom.

Vidprevtyn patrí medzi proteínové vakcíny a teda formálne k mŕtvym vakcínam. Tento spôsob účinku sa považuje za overený, spoľahlivý a v praxi sa úspešne používa už mnoho rokov – napríklad pri očkovaní proti hepatitíde B, meningokokom B, HPV alebo pri ochrane pred sezónnou chrípkou.

Hlavnou zložkou vakcíny sú (rekombinantné) proteínové fragmenty spike proteínu, ktoré zodpovedajú fragmentom divokého typu koronavírusu. Výrobcovia kombinujú umelo vyrobené proteínové fragmenty koronavírusu so zosilňovačom účinku (adjuvans AS03).

Na rozdiel od mRNA alebo vektorových vakcín sa teda do ľudskej bunky dočasne nezavedie ani genetická informácia, ani vírusový genetický materiál, aby sa vyvolala požadovaná imunitná odpoveď proti Sars-CoV-2.

Kedy bude vidprevtyn dostupný?