dyhy

Dýhy sú tenké oblátky, zvyčajne laboratórne vyrobené fazety vyrobené z keramiky, ktoré sa vyrábajú špeciálne pre prednú oblasť. V estetickej stomatológii dyha technika významne prispieva k pomoci pacientom dosiahnuť atraktívnejší a tým sebavedomejšie krásny úsmev. Plánovaniu dýh by napriek tomu mali predchádzať také základné liečebné opatrenia, ako je intenzifikácia jednotlivca ústna hygiena technika, pravidelné zubné prehliadky a profesionálne čistenie zubov (PZR).

Indikácie (oblasti použitia)

 • Malé zlomeniny prednej incisálnej hrany.
 • Anomálie anatomického tvaru, napr. Zubný kolík alebo mezializované (ortodonticky posunuté dopredu) špičáky v polohe druhého rezáka, ak nie je prítomný
 • Kozmetické alebo funkčné predlžovanie rezných hrán.
 • Zmena farby zubov
 • Výmena esteticky nevyhovujúcich predných výplní, najmä smalt- cervikálne výplne s maržou.
 • Nízky stupeň smalt hypoplázia (porucha tvorby skloviny), ktorá neočakáva dostatočný prísun zdravej skloviny.
 • Nízka kvalita zubných maloklúzií
 • Záver tremola (diastema mediale) alebo iné diastémy (medzery) v prednej oblasti.
 • Ako kompromis u dospievajúcich pacientov s rozsiahlou miazgou (zubnou miazgou), ktorým je stále zakázané samotné korunovanie, je potrebné získať čas.

Kontraindikácie

 • Značne exponovaný dentín (zubná kosť).
 • Karyózne lézie alebo zložené výplne v prednej oblasti siahajúce ďaleko k aproximálnej oblasti
 • Proximálne kazové lézie alebo zložené výplne siahajúce k povrchu ústneho zuba (smerom k ústnej dutine)
 • Vyšší stupeň smalt hypoplázia s nedostatočným prísunom zdravej skloviny.
 • Zlomeniny veľkej koruny (zlomenina v sklovine a ďaleko v dentín area).
 • Podmienky v occlusion (konečný zhryzový vzťah medzi horným a spodná čeľusť) ktoré predlžujú dobu zadržania dyha diskutabilné, napr. bruxizmus (brúsenie), vzťah rezákov k skusom hlavy alebo pozitívny predný krok (skus horných rezákov k dolným)
 • neobyčajný stres na dyha reštaurovanie, napr. žuvanie pier alebo podobných výrobkov, otváranie fliaš atď.
 • Extrémne sfarbenie zubov nemusí byť uspokojivo pokryté tenkou dyhovou vrstvou ani konvenčnými fazetami; tu, ak je to potrebné, bielenie vopred.
 • Zub krk plomby alebo karyózne lézie krku, ktoré nie sú po apikálnej hranici obmedzené smerom ku koreňu.
 • Extrémne nesprávne zarovnanie zubov sa nedá opraviť fazetami bez toho, aby ste počas prípravy odhalili veľké plochy dentínu
 • Alergia na kompozíciu na fixáciu

Pred ošetrením

Najskôr sa s pacientom diskutuje o očakávanom výsledku liečby. Za týmto účelom je možné snímať situačné dojmy pacienta, z ktorých zubné laboratórium vytvára situačné modely vyrobené z nich omietka a na druhej strane takzvaný vosk-up: aplikácia vosku simuluje budúci tvar zuba. Ešte živšia je simulácia výsledku pomocou digitálneho zobrazovania, čo je proces, pri ktorom sa fotografie pacientov digitálne spracúvajú. Silne sfarbené zuby by sa mali pred výrobou faziet vybieliť (vybieliť).

Postupy

A. Bežné dyhy

A.1. príprava (mletie).

 • Pred samotnou prípravou sa urobia odtlačky, ktoré sa potom použijú na to, aby sa zuby opatrili výplňami z dočasného akrylového materiálu.
 • V prípade potreby miestne anestézie (lokálna anestézia), možné upustenie od anestézie.
 • Zmenšenie skloviny na labiálnej strane (strana smerujúca k peru) zuba sa vyskytuje medzi asi 0.5 mm a 1.5 mm, s najväčším odstránením v oblasti incizálneho okraja vo forme incizálnej plošiny, ak sa má vymeniť alebo predĺžiť. Na hĺbkové značenie sa používajú napríklad brúsky na brúsenie drážok.
 • Zaokrúhlenie prechodu medzi povrchom labie a incizálnou plošinou.
 • Prirodzené proximálne kontakty (bočný kontakt so susedným zubom) by sa mali zachovať, pokiaľ sa na uzatvorenie medzery nepoužívajú fazety.
 • Preparatívny odtlačok, na základe ktorého laboratórium vytvorí celkový model a takzvané modely zomletých zubov, na ktorých sú vyrobené fazety.
 • Uhryznutie, ktoré laboratóriu umožní uviesť modely hornej a dolnej čeľuste do správneho vzájomného pozičného vzťahu
 • Výber odtieňa pomocou farebného krúžku zodpovedajúceho použitému dýhovému materiálu.
 • Príprava napájacích ozdôb na ochranu pred zlomením hrany skloviny.
 • Obnova pomocou leštenia cementovaním dočasným cementom bez eugenolu (bez klinčekového oleja).
 • Alternatíva: izolácia zubov pomocou glycerínového gélu, potom výroba dočasného materiálu vyrobeného zo svetelne tuhnúceho kompozitu a cementácie pomocou techniky lepenia skloviny na najmenšej ploche.

A.2. výroba dýhy v laboratóriu.

Dyha je zvyčajne vyrobená z lisovanej keramiky. Výsledné monochromatické jadro slúži ako základ pre individuálne maľovanie jemnou keramikou hmota, ktorá sa vypaľuje pri vysokých teplotách. Alternatívnym a časovo náročnejším postupom je priame vrstvenie dýhy z keramického materiálu s konečným vypaľovaním pri vysokých teplotách, pričom k procesu individualizácie dochádza počas procesu vrstvenia. A.3. vkladanie pomocou lepiacej techniky

Ak sa má fazetou obnoviť niekoľko zubov, musí sa po ukončení každého zuba individuálne vykonať lepiaca cementácia pre každý zub gumová hrádza bol umiestnený. Zuby musia byť od seba oddelené priehľadnými matricovými kúskami.

 • Odstránenie dočasnej náhrady, čistenie zubov pastou a kefkou alebo gumovým pohárikom.
 • Vyskúšanie dyhy s prispôsobením a kontrolou farieb.
 • Optimalizácia odtieňa výberom farby kompozície na fixáciu.
 • Predbežná úprava vnútorného povrchu dyhy: leptanie kyselinou fluorovodíkovou, dôkladné opláchnutie, sušenie, silanizácia (chemická väzba silánovej zlúčeniny na povrch).
 • Aplikácia koferdamu (napínacej gumy) na ochranu pred slina prístup vo fáze pripojenia.
 • Ochrana susedných zubov maticami
 • Predbežná úprava zuba: leptaná sklovina s 35% kyselina fosforečná po dobu 30 sekúnd, postrekujte najmenej 20 sekúnd, vysušte.
 • Kefovanie väzby na vnútornej strane dyhy a smaltu, doba sušenia a svetlé vytvrdzovanie podľa pokynov výrobcu.
 • Na dyhu a / alebo smalt sa nanáša čistý kompozit na spevnenie svetlom.
 • Opatrne stlačte dyhu na pripravený povrch až do konečnej polohy.
 • Voliteľné: fixácia dyhy svetlom vytvrdzovaním iba rezom (od okraja rezu) na niekoľko sekúnd.
 • Odstránenie prebytočného kompozitu
 • Aplikácia glycerínového gélu na lepiaci spoj: pri kontakte so vzduchom, an kyslík na kompozitnom povrchu sa vytvorí inhibičná vrstva; toto sa po ukončení liečby vymyje, v dôsledku čoho sa teraz môže usadiť prebytočný lepiaci spoj farbivá. Glycerínový gél zabraňuje kyslík kontakt a zaisťuje úplné vytvrdenie spoja.
 • Ďalej vytvrdzovanie svetlom zo všetkých strán po dobu 60 sekúnd.
 • Jemné korekcie pomocou leštičiek, najjemnejších diamantov atď.
 • Odstránenie koferdamu
 • Teraz iba ovládajte a dolaďte occlusion (konečný zhryzový vzťah medzi horným a spodná čeľusť) a artikulácia (žuvacie pohyby).
 • Konečná fluoridácia na zlepšenie povrchovej štruktúry upravenej (leptanej) skloviny.

B. Nepripravené dyhy (neinvazívne dyhy)

Na rozdiel od bežných dýh, ktoré zahŕňajú malé množstvo odstránenia štruktúra zubov„Nepripravené dyhy vyrobené v rámci postupu pred výrobným procesom ideálne úplne eliminujú potrebu prípravy. To má za následok nasledujúce rozdiely a výhody alebo nevýhody oproti prvému postupu:

výhody:

 • Žiadna strata štruktúra zubov, teda neskoršie odstránenie dýh bez nutnosti nutného opätovného poskytovania.
 • Úplná absencia bolesť bez prípravy, teda žiadny miestny anestézie požadovaný.
 • Nie je potrebná žiadna dočasná starostlivosť
 • Úspora času
 • Vhodnosť pre pacientov s úzkosťou
 • Dobrá vhodnosť na uzavretie a predĺženie medzery
 • Terapia na bielenie zubov, keď je úspech bielenia nedostatočný.

Nevýhody:

 • Iba asi 0.3 mm tenká, toľko tenšia ako bežné dyhy.
 • Príliš tenké na zakrytie tmavých odtieňov zubov alebo zmeny farby.
 • Na vytvorenie harmonického obrazu zubného oblúka musí byť niekoľko zubov ošetrených nepripravenými fazetami
 • Vychýlenie zubov sa nedá napraviť v rovnakom rozsahu ako pri bežných dýhách
 • Zubné laboratórium musí mať po ruke špeciálnu keramiku

Možné komplikácie

Z mnohých prechodných krokov postupu môžu vzniknúť nasledujúce komplikácie:

 • Poskytovanie dýh napriek bruxizmu alebo iným mimoriadnym udalostiam stres na dyhy.
 • Pred vložením dyhy demolujte okraje skloviny na pripravenom zube.
 • Zlomenina dyhy pred lepením.
 • Zlomenina dyhy z dôvodu nedostatočného zaokrúhlenia prechodu medzi labiom (strana smerujúca k peru) a incizálne (od incizálneho okraja) povrchy na prípravu.
 • Nedostatočná biologická kompatibilita fixačného kompozitu / alergie: rozhodujúcu úlohu tu zohráva nevyhnutný zvyškový obsah monoméru (jednotlivé zložky, z ktorých sa chemickou kombináciou tvoria väčšie a tým vytvrdené polyméry) v hotovom polymerizovanom materiáli
 • Zmena farby alebo okrajový kaz v dôsledku nedostatočného nanesenia fixačného kompozitu v adhéznom spoji medzi zubom a fazetou alebo v dôsledku vymytia vrstvy inhibujúcej kyslík.