Cievna chirurgia

Cévni chirurgovia napríklad liečia pacientov trpiacich intermitentnou klaudikáciou (PAD, fajčiarska noha), cievnymi malformáciami (napr. aneuryzma aorty) alebo kŕčovými žilami. Ak je napríklad cieva zúžená, často ju možno chirurgicky znovu otvoriť. Ak to nie je možné, môže pomôcť „bypass“, cievny bypass (napr. na srdci). A cievne protézy môžu byť implantované tak, aby úplne nahradili zablokované alebo vážne poškodené úseky ciev, napríklad v oblasti hlavnej tepny v hrudníku alebo bruchu.

Informácie o autorovi a zdroji

Tento text je v súlade s požiadavkami lekárskej literatúry, lekárskych smerníc a súčasných štúdií a bol preskúmaný odborníkmi v oblasti medicíny.