Očkovanie počas tehotenstva: výhody a riziká

Očkovanie pred tehotenstvom

Osýpky, rubeola, ovčie kiahne, záškrt, tetanus & Co.: Existuje niekoľko infekčných chorôb, ktoré môžu predstavovať riziko pre matku a/alebo dieťa počas tehotenstva. Ženy by sa preto mali pred infekciou chrániť vopred očkovaním.

Aké očkovanie by sa malo vykonať pred tehotenstvom?

  • Osýpky: Jednorazová dávka MMR vakcíny (kombinovaná vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke) pre ženy narodené po roku 1970, ktoré v minulosti nedostali žiadnu alebo iba jednu dávku vakcíny proti osýpkam alebo u ktorých nie je stav očkovania jasný.
  • Varicella (ovčie kiahne): Očkovanie dvakrát u séronegatívnych žien vo fertilnom veku („séronegatívna“ znamená, že v krvi nemožno zistiť žiadne protilátky proti patogénu ovčích kiahní).
  • Tetanus, záškrt, detská obrna: Chýbajúce alebo neúplné očkovania proti týmto ochoreniam treba doplniť v súlade so všeobecnými odporúčaniami STIKO.

V prípade očkovania živými vakcínami (napr. vakcínami proti osýpkam, ružienke a ovčím kiahňam) by mal medzi očkovaním a začiatkom tehotenstva uplynúť aspoň jeden mesiac.

Povolené očkovanie počas tehotenstva

Očkovanie inaktivovanými vakcínami počas tehotenstva je vo všeobecnosti bezpečné. Vo všeobecnosti by však ženy mali vždy pred očkovaním informovať svojho lekára o už existujúcom tehotenstve. Takto môže zvážiť možné riziká očkovania oproti očakávaným prínosom.

Corminaty od BioNTech-Pflizer proti korónovej infekcii sa nemá očkovať do druhého trimestra.

Prehľad: Povolené očkovania v tehotenstve

Očkovanie proti hepatitíde (A a B)

STIKO výslovne odporúča očkovanie proti chrípke (chrípke), čiernemu kašľu (čiernemu kašľu) a Covid-19 počas tehotenstva:

  • Očkovanie proti čiernemu kašľu: Tehotné ženy by mali byť očkované proti čiernemu kašľu (pertussis) vždy, bez ohľadu na to, ako dlho bolo podané posledné očkovanie. Očkovanie proti čiernemu kašľu sa odporúča na začiatku posledného trimestra gravidity. Ak je zvýšené riziko predčasného pôrodu, očkovanie proti čiernemu kašľu by sa malo uskutočniť už v druhom trimestri.

Tehotná žena by sa mala tiež rozhodne dať zaočkovať proti tetanu, keďže patogén sa môže nachádzať kdekoľvek na svete a kdekoľvek. Matka navyše prenáša svoje tetanové obranné látky (protilátky) na dieťa a chráni tak novorodenca pred infekciou. Najčastejšie sa očkovanie proti tetanu posilní v kombinácii s očkovaním proti záškrtu.

Kontraindikované očkovanie v tehotenstve

Niektoré inaktivované vakcíny môžu byť podané aj tehotným ženám, len ak je to absolútne nevyhnutné – napríklad z dôvodu cestovania do endemických oblastí alebo blízkeho kontaktu s infikovanými osobami (napr. vakcína proti cholere).

Prehľad: Kontraindikované očkovania v tehotenstve

  • Očkovanie proti osýpkam
  • Očkovanie proti príušniciam
  • Očkovanie proti rubeole
  • Očkovanie proti kiahňam
  • Očkovanie proti žltej zimnici
  • Očkovanie proti cholere