Skúška U11: Načasovanie, postup a význam

Čo je vyšetrenie U11?

Vyšetrenie U11 je preventívna prehliadka pre deti školského veku. Má sa uskutočniť medzi deviatym a desiatym rokom života a spolu s U10 uzavrieť veľkú medzeru medzi U9 a prvou mládežníckou skúškou J1. Náklady na vyšetrenie U11 však nepreplácajú všetky zdravotné poisťovne.

Čo sa robí na skúške U11?

Rovnako ako na U10 sa pozerá aj na ústnu dutinu, zuby a čeľusť. Ďalšou veľkou témou vyšetrenia U11 je poradenstvo v oblasti puberty, používania médií, závislostí, výživy a cvičenia. Rodičia by sa mali bez obáv podeliť o svoje obavy s pediatrom, pretože on alebo ona môže byť schopný poukázať na možné riešenia.

Aký význam má vyšetrenie U11?