Tuberkulóza: prevencia

Zabrániť tuberkulóza, treba venovať pozornosť znižovaniu rizikové faktory.

Rizikové faktory správania

  • Spotreba stimulantov
    • Tabak (fajčenie)
  • Užívanie drog (intravenózne, tj. Prostredníctvom žila).

Rizikové faktory súvisiace s chorobami

  • Podvýživa

Znečistenie životného prostredia - intoxikácie (otravy)

  • Kremenný prach (prach obsahujúci kryštalický kremík (SiO2), silikóza → silikón-tuberkulóza).

Iné rizikové faktory

  • Ľudia v úzkom kontakte s postihnutými osobami, ktoré môžu prenášať túto chorobu. To je prípad neošetrených tuberkulóza alebo v prvých týždňoch tuberkulostatika terapie.

Očkovanie

  • Očkovanie proti tuberkulóze sa v súčasnosti odporúča iba v krajinách s vysokou prevalenciou ochorenia (incidencia ochorenia).

Dohľad nad tuberkulózou

Dohľad nad tuberkulózou sa týka vykonania skríningových vyšetrení u vysoko rizikových skupín, ako sú ľudia infikovaní HIV alebo prisťahovalci z krajín s vysokou prevalenciou. Tento skríning sa vykonáva aj u zamestnancov, ktorí sú v kontakte s osobami ohrozenými tuberkulózou.