Úroveň TSH: Čo to znamená

Aká je hodnota TSH?

Skratka TSH znamená hormón stimulujúci štítnu žľazu, známy aj ako tyreotropín. Tento hormón je produkovaný v hypofýze (hypofýze), presnejšie v prednom laloku hypofýzy. V prípade potreby sa hormón uvoľňuje do krvi, aby stimuloval produkciu hormónov v štítnej žľaze.

Hodnota TSH teda odráža funkciu štítnej žľazy: vyššie hodnoty sú namerané vtedy, keď je potrebné stimulovať produkciu hormónov v štítnej žľaze, pretože krvné hladiny hormónov štítnej žľazy tyroxínu (T4) a trijódtyronínu (T3) sú príliš nízke.

Toto sa označuje ako stanovenie bazálnej hodnoty TSH, ak koncentrácia TSH pre test nie je umelo stimulovaná alebo spomalená podávaním iných hormónov. Ak je bazálna hodnota TSH v norme, možno predpokladať normálnu funkciu štítnej žľazy.

Je dôležité vedieť, že aj hodnota TSH prirodzene kolíše: TSH cez deň klesá až do popoludnia a potom opäť stúpa až do polnoci. Okrem toho je hodnota zvyčajne vyššia u detí a starších ľudí.

Hodnota TSH sa stanovuje pri podozrení na hyperaktívnu štítnu žľazu (hypertyreóza) alebo nedostatočnú činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza).

Bežne sa meria aj pred všetkými vyšetreniami, pri ktorých sa pacientom podáva röntgenová kontrastná látka s obsahom jódu. Takéto činidlo sa môže podávať len vtedy, ak nie je narušená funkcia štítnej žľazy.

Koncentrácia TSH v krvi sa zisťuje aj pred liečbou liekmi obsahujúcimi jód (napr. na ošetrovanie rán) a pred veľkými výkonmi zahŕňajúcimi celkovú anestéziu.

Hodnota TSH: túžba mať deti a tehotenstvo

Ak žena, ktorá sa snaží otehotnieť, neotehotnie, je nevyhnutné aj meranie koncentrácie TSH v krvi. Nesprávna funkcia štítnej žľazy totiž môže zhoršiť funkciu reprodukčných orgánov a viesť k (dočasnej) neplodnosti.

Normálne hodnoty TSH

Hodnoty TSH sa bežne uvádzajú v jednotkách µIU/l alebo mIU/l, tj množstvo alebo jednotky na objem. V závislosti od veku pacienta platia nasledujúce normálne hodnoty štítnej žľazy:

vek

Normálna hodnota TSH

1. týždeň života

0.71 – 57.20 µIU/ml

1 týždeň až 1 rok

0.61 – 10.90 µIU/ml

1 do 3 rokov

0.60 – 5.80 µIU/ml

dospelí

0.27 – 4.20 µIU/ml

Tieto štandardné hodnoty sa líšia v závislosti od laboratória, pretože rôzne metódy merania môžu viesť k rôznym výsledkom. Napríklad horná hranica TSH pre dospelých môže byť medzi 2.5 a 5.0 mIU/l.

Ľudia nad 70 rokov majú vo všeobecnosti vyššie normálne hodnoty TSH. Neexistujú však žiadne štúdie, ktoré by naznačovali konkrétny referenčný rozsah pre starších ľudí. Hladiny TSH sa menia aj počas tehotenstva. Platia užšie a nižšie referenčné hodnoty:

Tretí trimester tehotenstva

Normálna hodnota TSH

1. trimester

0.1 – 2.5 mIU/l

2. trimester

0.2 – 3.0 mIU/l

3. trimester

0.3 – 3.0 mIU/l

Kedy je hodnota TSH príliš nízka?

  • Autonómia štítnej žľazy (produkcia hormónov odpojená od riadiaceho okruhu)
  • Gravesova choroba
  • Skoré štádium Hashimotovej tyroiditídy (chronický zápal štítnej žľazy súvisiaci s autoimunitou).

Ak sú hodnoty TSH aj krvné hodnoty hormónov štítnej žľazy nízke, znamená to, že hypofýza sama od seba produkuje príliš málo TSH (a nie preto, že sú T3 alebo T4 zvýšené). Možné dôvody:

  • Dysfunkcia predného laloku hypofýzy (nedostatočnosť prednej hypofýzy), napríklad v dôsledku nádoru, rádioterapie alebo operácie mozgu (sekundárna hypotyreóza)
  • zriedkavé: dysfunkcia v hypotalame: ako nadradená oblasť mozgu riadi uvoľňovanie TSH z hypofýzy prostredníctvom mediátora TRH (terciárna hypotyreóza)

Kedy je hodnota TSH príliš vysoká?

Ak je koncentrácia bazálneho TSH zvýšená, zatiaľ čo hladiny hormónov štítnej žľazy v krvi sú nízke, môže to byť spôsobené primárnou hypotyreózou: V tomto prípade ide o poruchu samotnej štítnej žľazy, v dôsledku ktorej sa tvorí príliš málo T3 a T4. . Aby sa tomu zabránilo, hypofýza uvoľňuje zvýšené množstvo TSH. Možné príčiny primárnej hypotyreózy sú

  • chronický zápal štítnej žľazy, najmä pokročilá Hashimotova tyreoiditída
  • Chirurgické čiastočné alebo úplné odstránenie štítnej žľazy

Niektoré lieky môžu tiež spôsobiť nadmerné zvýšenie hladín TSH. Patria sem napríklad takzvané antagonisty dopamínu, ako je haloperidol. Ide o účinné látky, ktoré sa využívajú napríklad pri liečbe psychiatrických ochorení.

Zmenená hodnota TSH: čo robiť?

Ak je bazálna hodnota TSH zvýšená alebo znížená, ďalším krokom je stanovenie koncentrácií hormónov štítnej žľazy. V závislosti od toho, či ide o hypotyreózu alebo hypertyreózu, sa bude liečba líšiť.

Ak existuje podozrenie, že hypofýza je dysfunkčná, zvyčajne sa vykoná test TRH. TRH je nadradený hormón z hypotalamu. Stimuluje hypofýzu, aby uvoľnila TSH. To umožňuje lekárovi určiť, či je porucha skutočne v hypofýze alebo v hypotalame. Ak sa podozrenie potvrdí, sú potrebné ďalšie hormonálne testy a tiež magnetická rezonancia (MRI) lebky.