Troponín: test, normálne hodnoty, nadmorská výška

Čo je troponín?

Troponín je dôležitý svalový proteín: kostrové a srdcové svaly sú tvorené svalovými vláknami (myocytmi, bunkami svalových vlákien), aj keď rôznymi spôsobmi. Každé svalové vlákno sa skladá až zo stoviek svalových fibríl (myofibríl), ktoré obsahujú vlákna podobné vláknam (myofilamenty). Tieto vlákna obsahujú rôzne proteíny, ktoré pomáhajú svalom opäť sa sťahovať a relaxovať. Jedným z týchto proteínov je troponín.

Čo je to vlastne troponín?

V zásade existujú tri rôzne troponíny. Skladajú sa z aminokyselín a tvoria proteínové komplexy. Každá z nich pozostáva z troch podjednotiek. Podjednotka (UU) troponín C viaže vápnik. Podjednotka troponínu T sa viaže na iný proteín (tropomyozín), rovnako ako podjednotka troponínu I, ktorá sa viaže na štruktúrny proteín aktín. Ich interakcia umožňuje svalom opäť sa stiahnuť a uvoľniť. Tri troponínové komplexy tela sú

 • srdcový troponín (pozostáva z podjednotiek cTnT, cTnI, TN-C)
 • troponín bielych kostrových svalov (pre rýchle pohyby sa skladá z podjednotiek fTnT, fTnl, TN-C2)
 • troponín červených kostrových svalov (pre silovú vytrvalosť pozostáva z UE sTnT, sTnI, TN-C).

Význam v medicíne

Kedy sa určuje troponín?

Ak má lekár podozrenie na poškodenie srdcového svalu pacienta, určí troponín T a troponín I (vykoná aj tzv. 12-zvodové EKG). Okrem týchto dvoch laboratórnych hodnôt vám lekár nameria aj ďalšie endogénne látky, ktoré sú po infarkte zvýšené. Patria sem rôzne proteínové štruktúry, ako je myoglobín a enzýmy kreatínkináza (CK a CK-MB), laktátdehydrogenáza (LDH) a glutamát oxaloacetát transamináza (GOT = AST). Tieto látky sa však nachádzajú aj v iných telových bunkách, a preto nie sú špecifické pre srdce. V každodennej klinickej praxi lekári sumarizujú tieto látky pod pojem „srdcové enzýmy“.

Lekári tiež určujú troponín na zistenie rejekčnej reakcie po transplantácii srdca. Určujú tiež hodnotu troponínu v prípadoch poškodenia srdcového svalu spôsobeného zlyhaním orgánov inde (najmä v obličkách).

Troponínový test

Na meranie troponínu lekár odoberie pacientovi vzorku krvi, ktorá sa potom analyzuje v laboratóriu.

Existujú aj troponínové testy, ktoré možno vykonať priamo pri lôžku pacienta. Keďže ich výsledky sú často menej presné ako namerané hodnoty z laboratória, slúžia najmä na sledovanie priebehu nameraných hodnôt.

Troponínový test na infarkt myokardu

Srdcový infarkt (infarkt myokardu) nastáva, keď sa cieva v srdci (koronárna cieva) príliš zúži alebo úplne upchá v dôsledku usadenín na vnútorných stenách. Srdcový sval potom už nie je (dostatočne) zásobovaný kyslíkom a nemôže vykonávať svoju prácu. Pacienti pociťujú silný pocit tlaku, pálenia alebo bolesti za hrudnou kosťou (angina pectoris), ktorá môže vyžarovať do paží, krku, čeľuste, hornej časti brucha alebo chrbta.

Pri podozrení na srdcový infarkt vám lekári čo najskôr vykonajú elektrokardiogram (EKG). Ak dôjde k zmenám typickým pre srdcový infarkt (napr. tzv. ST elevácie), iniciujú opatrenia na obnovenie prietoku krvi do koronárnych artérií (revaskularizácia).

Ak EKG nevykazuje žiadne abnormality, nemožno ešte vylúčiť srdcový infarkt (napr. v prípade tzv. NSTEMI). V tomto prípade vstupuje do hry troponín ako najdôležitejší infarktový biomarker. Keďže však stúpa až po určitom čase (a teda môže byť ešte krátko po prípadnom infarkte v norme), lekári niekoľkokrát v krátkych intervaloch kontrolujú hladinu proteínu srdcového svalu v krvi. Lekári používajú testy troponínu T hs, pretože môžu naznačovať poškodenie myokardu vo veľmi skorom štádiu.

Sledovanie progresie

Štandardné hodnoty troponínov

Ktoré štandardné hodnoty troponínu sa použijú, závisí od skúšobného postupu. Vysoko citlivé testy dokážu odhaliť aj tie najmenšie množstvá bielkovín srdcového svalu v krvi. To je dôvod, prečo sú štandardné hodnoty troponínu T odlišné od hodnôt konvenčných testovacích metód.

Troponín T / Troponín I

Troponín T hs (vysoko citlivý)

Normálne hodnoty

< 0.4 ug/l

< 14 ng/l (< 0.014 µg/l)

(< 0.014 ng/ml; < 14 pg/ml)

Nedá sa vylúčiť podozrenie na ochorenie myokardu, infarkt

0.4 – 2.3 ug/l

14-50 ng/l (0.014-0.05 µg/l)

(0.014-0.05 ng/ml; 14-50 pg/ml)

Podozrenie na infarkt myokardu

> 2.3 ug/l

> 50 ng/l (> 0.05 µg/l)

(> 0.05 ng/ml; > 50 pg/ml)

Kedy sú hladiny troponínu nízke?

Troponín sa nachádza v bunkách srdcového svalu. Uvoľní sa až vtedy, keď sú poškodené. Preto proteín srdcového svalu vo všeobecnosti nie je detekovateľný v krvi zdravých ľudí. Niekedy sa z dôvodov merania zistia mierne zvýšené hodnoty (ale stále v rámci normálnych hodnôt).

Kedy sú hladiny troponínu zvýšené?

Aj mierne poškodené bunky srdcového svalu vedú k zvýšeniu hladiny troponínu. Príčiny týchto zvýšených hodnôt sú

 • Srdcový záchvat (infarkt myokardu), všeobecne: akútny koronárny syndróm (nestabilná angina pectoris, NSTEMI, STEMI)
 • Búšenie srdca s arytmiou (tachykardická arytmia)
 • Nebezpečné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza)
 • Srdcové zlyhanie (srdcová nedostatočnosť
 • Ochorenia srdcového svalu, ako je Tako-Tsubo kardiomyopatia (porucha v dôsledku psychického alebo emočného stresu, známa aj ako syndróm „zlomeného srdca“)
 • Roztrhnutie steny aorty (disekcia aorty), výrazne zúžená aorta (stenóza aorty)
 • Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia (= pľúcna hypertenzia; spätný tok krvi do srdca tam spôsobuje poškodenie)
 • Operácie srdca, transplantácie srdca

Menej často sú príčinou zvýšenia troponínu v krvi pacienta iné faktory. K zvýšeniu troponínu T, najmä pri vysoko citlivých testoch, vedú okrem iného nasledujúce dôvody:

 • Spazmus koronárnych artérií (koronárny spazmus)
 • Zápal koronárnych ciev (koronárna vaskulitída)
 • Neurologické ochorenia, ako je mozgová príhoda alebo mozgové krvácanie
 • menšie poškodenie srdca v dôsledku lekárskych zákrokov, ako je bypass, katetrizácia srdca, stimulácia kardiostimulátorom, elektrický šok (na resuscitáciu alebo na normalizáciu srdcového rytmu = kardioverzia)
 • Nedostatočná činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza) a hyperaktívna štítna žľaza (hypertyreóza)
 • lieky poškodzujúce srdce (napríklad chemoterapeutiká, ako je doxorubicín)
 • Jedy (napríklad hadí jed)
 • Otrava krvi (sepsa)

Čo robiť v prípade zmeneného troponínu?