Trichomonády: diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Fázová kontrastná mikroskopia - živé, nefarbené bunky (tu: trichomonády) sa v bežnom mikroskope so svetlým poľom javia ako veľmi kontrastne kontrastné, tieto sú dobre vizualizované metódou fázového kontrastu.