Metódy spracovania TČM Tradičná čínska medicína - naozaj pomáha?

Metódy liečby TČM

Metódy liečby TČM pozostávajú z 5 pilierov.

Náklady na ošetrenie TČM

Náklady na ošetrenie pri liečbe TCM sa líšia v závislosti od praxe, zvyčajne sa však pohybujú v rozmedzí 60 - 100 EUR za hodinu. Niekedy sú bezplatné konzultácie ponúkané vopred. V opačnom prípade môže byť pre počiatočnú anamnézu potrebná dlhšia doba liečby akupunktúra sa obvykle počíta asi na jednu hodinu.

Mnoho zdravie poisťovacie spoločnosti (súkromné ​​alebo doplnkové poistenie) sa podieľajú na nákladoch akupunktúra. Pokiaľ ide o ďalšie liečebné techniky z TČM, vedecký základ je menej podložený, a preto sa tu náklady nemusia uhradiť. Konzultácia s zdravie poisťovňa sa odporúča.

štatutárny zdravie poisťovne nie sú povinné hradiť náklady na liečbu. V prípade určitých klinických snímok je možná účasť poisťovacej spoločnosti aus. Stojí za to požiadať zdravotnú poisťovňu.

Výživová terapia

Dietetika alebo výživová terapia sú súčasťou TČM a ich pôvodným účelom je primárne pôsobiť preventívne a zabrániť rozvoju chorôb posunom vyvážiť Qi. Tradičný čínsky stravovací plán je individuálne prispôsobený danej osobe. Jedlo je priradené k 5 elementom - vode, drevu, ohňu, zemi a kovu.

Klasifikácia je založená na kategorizácii potravín podľa klávesy, vôňa, konzistencia a teplotné správanie. Tiež spôsob prípravy a použitie korenia môže zmeniť účinok jedla, a tým ovplyvniť Qi. Pri TČM má najvyššiu prioritu tráviaci systém, pretože sa nachádza aj v strede tela. Klasifikácia tráviacich orgánov sa líši od západnej ortodoxnej medicíny. Pre určité ťažkosti by sa dietetika spravidla nemala používať krátkodobo, ale skôr by sa mala používať dlhodobá vedomá výživa na prevenciu chorôb. V prípade akútnych porúch možno príznaky napriek tomu liečiť cieľovou zmenou v strava.