Školenie pre TCM Tradičná čínska medicína - naozaj pomáha?

Školenie pre TCM

V Nemecku sa školení môže stať každý, kto má oprávnenie vykonávať lekársku prax, aby sa stal terapeutom TCM. Zvyčajne ide o lekárov a alternatívnych lekárov. Školenie ponúkajú rôzne ústavy a trvá rôzne dlho. Existuje základné školenie v TCM a celý rad ďalších výcvikových kurzov. Jednotlivé piliere TČM je možné jednotlivo prehlbovať a existujú ďalšie odvetvia a vetvy TČM, ktorých technikám sa dá naučiť.

zhrnutie

Tradičná čínska medicína je koncepcia liečby, ktorá bola vyvinutá niekoľko tisíc rokov a ktorá vníma organizmus ako celok. Prevencia chorôb je obzvlášť dôležitá. Choroba je (zhruba povedané) nerovnováha Qi.

Prostredníctvom 5 pilierov TCM (akupunktúra, dietetika, Qi Gong, Tuina a lieková terapia) je možné ovplyvňovať tok Qi a a vyvážiť je možné v lepšom prípade obnoviť. TCM je na západe čoraz dôležitejšia zdravie systém starostlivosti. Najlepšia je vedecká situácia, pokiaľ ide o akupunktúra, ktorú mnohí dotujú alebo dokonca kryjú zdravie poisťovne. TCM môžu v Nemecku praktizovať lekári alebo alternatívni odborníci s príslušným školením.