Torn Ligaments Knee - Cvičenie 2

Mobilizácia v otvorenom reťazci: Posaďte sa na stoličku a položte postihnutého noha na valivom predmete (Pezziho guľa, fľaša, vedro). Vytiahnite pätu smerom k zadku a potom natiahnite kolenný kĺb úplne znova. Tento pohyb opakujte 20-krát s 3 prechodmi. Pokračujte ďalším cvičením.