Roztrhané väzy - cvičenie 1

Mobilizácia v uzavretom reťazci: Stojte na jednej noha na pevnom alebo nestabilnom povrchu. Z tejto polohy môžete vykonávať všetky možné pohyby. Napríklad urobte malé ohyby kolena, použite stupnicu v stoji, druhou nohou napíšte svoje meno do vzduchu, postavte sa na svoje predkolenie.

To by malo vytvoriť miernu nestabilitu, ktorú potom môžete kompenzovať. Toto cvičenie môžete začleniť do svojej každodennej rutiny. 2 minúty denne sú úplne postačujúce. Pokračujte k ďalšiemu cvičeniu.