Lieková terapia ADS

Syndróm nedostatku pozornosti Psychoorganický syndróm (POS) Porucha správania s poruchami pozornosti a koncentrácie Skratka ADS znamená syndróm, syndróm deficitu pozornosti. Syndróm vyjadruje skutočnosť, že existuje množstvo symptómov - hlavných aj sprievodných symptómov, ktoré sú vonkajšiemu svetu viac -menej zrejmé. Synonymum PRIDAŤ… Lieková terapia ADS