Sval Iliopsoas

Synonymá Bedrový bedrový sval. K stehennému svalstvu Prehľad k svalovému prehľadu K svalovému prehľadu Svalové iliopsoas (bedrový bedrový sval) je dvojdielny, cca. 4 cm hrubý, predĺžený sval pozostávajúci z veľkého bedrového a bedrového svalu. Je to jeden z najdôležitejších svalov v našom tele. Prístup, pôvod, inervačný prístup: Malý trochanter… Sval Iliopsoas

M. semitendinosus

Nemecké synonymá: Polovičný šľachový sval K prehľadu svalstva stehna K prehľadu svalstva V spodnej polovici stehna je na tibiálnej (holennej) strane prístup semitendinózneho svalu, pôvod, inervačný prístup: stredný (zameraný na telo) vedľa tibiálna tuberozita (Tuberositas tibiae) Pôvod: ischiálna tuberozita (Tuber ischiadicum) Inervácia: N. tibialis, L 4 - 5,… M. semitendinosus

Bedrový bedrový sval (Musculus iliopsoas)

Svalový iliopsoas (bedrový sval bedrový) je dvojdielny, cca. 4 cm hrubý, predĺžený sval pozostávajúci z veľkého bedrového a bedrového svalu. Je to jeden z najdôležitejších svalov v našom tele. Prístup, pôvod, inervačný prístup: Malý trochanter (Trochanter minor) Pôvod: 12. hrudný stavec, 1. - 4. bedrový stavec (Processus costarii)… Bedrový bedrový sval (Musculus iliopsoas)

Skratka | Bedrový bedrový sval (Musculus iliopsoas)

Skratka Športovci, u ktorých sú skrátené skutočné vlákna a/alebo šľachy iliopsoas svalu, zažívajú okrem typickej bolesti aj výrazné pohybové obmedzenia. Behu často prekáža fakt, že flexia bedrového kĺbu je výrazne obmedzená. Bolesť spôsobená skráteným svalom obmedzuje aj športový výkon. Raz… Skratka | Bedrový bedrový sval (Musculus iliopsoas)