Glykolýza: funkcie, úlohy, roly a choroby

Glykolýza zahŕňa biokatalyticky riadený rozklad jednoduchých cukrov, ako je D-glukóza, u ľudí a takmer vo všetkých mnohobunkových organizmoch. Proces degradácie a premeny glukózy na pyruvát prebieha v desiatich po sebe nasledujúcich krokoch a môže nastať za aeróbnych aj anaeróbnych podmienok. Glykolýza sa používa na výrobu energie a pyruvát predstavuje počiatočný prekurzor ... Glykolýza: funkcie, úlohy, roly a choroby

Glykozidy: účinky, použitie a riziká

Glykozidy sú organické alebo syntetické látky, ktoré sú výsledkom reverzibilnej kondenzácie dvoch alebo viacerých cukrov v tvare kruhu alebo z kondenzácie cukru so širokou škálou alkoholov prostredníctvom takzvanej glykozidickej väzby, v každom prípade odštiepením molekuly H2. Glykozidy syntetizuje mnoho rastlín v takmer nevyčísliteľnej odrode, ... Glykozidy: účinky, použitie a riziká

Čo je to dýchací reťazec? | Bunkové dýchanie u ľudí

Čo je to dýchací reťazec? Dýchací reťazec je poslednou súčasťou degradačnej dráhy glukózy. Potom, čo je cukor metabolizovaný v glykolýze a v citrátovom cykle, má dýchací reťazec funkciu regenerácie redukčných ekvivalentov (NADH+ H+ a FADH2) produkovaných v procese. Tým vzniká univerzálny zdroj energie ATP ... Čo je to dýchací reťazec? | Bunkové dýchanie u ľudí

Bunkové dýchanie: funkcia, úlohy, úloha a choroby

Bunkové dýchanie (vnútorné alebo aeróbne) znamená všetky metabolické procesy, ktorými sa v bunkách získava energia. Molekulárny kyslík slúži ako oxidačné činidlo v tomto procese. Toto sa redukuje a týmto spôsobom sa tvorí voda z kyslíka a vodíka. Čo je bunkové dýchanie? Bunkové dýchanie sa týka všetkých metabolických procesov, ktorými… Bunkové dýchanie: funkcia, úlohy, úloha a choroby