Vytrvalosť: popis

Stručný prehľad Príčiny: Porucha myslenia, zvyčajne v dôsledku duševnej alebo neurologickej choroby, napr. depresia, obsedantno-kompulzívna porucha, demencia a iné Kedy navštíviť lekára? Ak si poruchu myslenia všimne sám postihnutý alebo cudzí ľudia Diagnóza: anamnéza (anamnéza), psychologické testy a dotazníky Liečba: Liečba základnej príčiny, vhodná medikácia… Vytrvalosť: popis