Rozpoznanie pôrodných bolestí

Aké sú kontrakcie? Počas tehotenstva sa vyskytujú rôzne typy kontrakcií, z ktorých každá slúži špecifickému účelu a prejavuje sa inak. Kontrakcia nie je vždy spojená s bolesťou. Niektoré kontrakcie sú také slabé, že ich možno zistiť iba pomocou zapisovača kontrakcií, známeho ako kardiotokograf (CTG). Mierne ťahanie brucha,… Rozpoznanie pôrodných bolestí