Terapia CHOCHP

Možnosti terapie Terapia CHOCHP pozostáva z nasledujúcich opatrení a musí byť prispôsobená individuálne. -Vyhnite sa spúšťaniu noxov Drogy Kyslíková terapia a dýchací prístroj Nočné dýchacie prístroje Respiračná gymnastika Infekčná profylaxia Vyhýbanie sa škodlivým látkam V terapii je veľmi dôležité nájsť spúšťacie faktory CHOCHP a ak je to možné, odstrániť ich. … Terapia CHOCHP

Kyslík a dýchacie prístroje Terapia CHOCHP

Kyslík a dýchací prístroj V niektorých prípadoch môže byť indikovaná kyslíková terapia. V tomto prípade sú postihnuté osoby zásobované kyslíkom nosovou sondou, ktorú je možné vykonať aj doma. Dýchacie masky používané v noci majú podporovať relaxáciu počas spánku. Zariadenie zaisťuje pravidelné, dostatočné dýchanie s primeraným… Kyslík a dýchacie prístroje Terapia CHOCHP

Príčiny CHOCHP CHOCHP

Príčiny CHOCHP Termín CHOCHP sa používa hlavne na opis chronického zápalu dýchacích ciest (chronická bronchitída) a reštrukturalizácie pľúcnej architektúry (pľúcny emfyzém). K jeho rozvoju prispieva mnoho faktorov. Najčastejšou príčinou chronického zápalu a zúženia dýchacích ciest je dlhotrvajúci zápal a zvýšená tvorba hlienu v ... Príčiny CHOCHP CHOCHP

Frekvencia CHOCHP CHOCHP

Frekvencia CHOCHP Chronická bronchitída je najčastejším chronickým ochorením pľúc. Trpí ňou približne 20% všetkých mužov. Ženy sú výrazne menej postihnuté. Na každú chorú ženu pripadajú 3 - 4 chorí muži. Odhaduje sa, že na celom svete je postihnutých asi 44 miliónov ľudí. V Nemecku je asi 15%… Frekvencia CHOCHP CHOCHP

COPD

Úvod Chronická obštrukčná choroba pľúc je v Nemecku najčastejším ochorením dýchacích ciest. Ľudia s CHOCHP trpia chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). Tento termín opisuje skupinu pľúcnych chorôb, ktoré sú všetky spojené s narastajúcim zúžením malých dýchacích ciest. COPD je uprednostňovaná vdýchnutými škodlivými látkami, ako je fajčenie cigariet. Príznaky… COPD

Dychové cvičenia na CHOCHP

Čo sa rozumie pod dychovými cvičeniami pri CHOCHP? Dýchacie cvičenia pri CHOCHP sú špeciálne cvičenia, ktoré môžu trpiaci vykonávať doma alebo v práci nezávisle a bez použitia pomôcok. Dychové cvičenia pozostávajú napríklad z postojov alebo pozícií, ktoré uľahčujú dýchanie (napr. Sedadlo trénera), z kašľacích techník alebo takzvanej brzdy na pery. V… Dychové cvičenia na CHOCHP

Trvanie a frekvencia dychových cvičení pri CHOCHP Dychové cvičenia na CHOCHP

Trvanie a frekvencia dychových cvičení pri CHOCHP Trvanie a frekvencia používania dychových cvičení pri CHOCHP je podľa potreby na individuálnom posúdení. Vo všeobecnosti sa odporúča vykonávať dýchacie cvičenia pravidelne niekoľkokrát denne. Zvlášť v prípadoch akútnej dýchavičnosti alebo po ťažkých fyzických… Trvanie a frekvencia dychových cvičení pri CHOCHP Dychové cvičenia na CHOCHP