Hormóny exokrinnej zložky Úlohy pankreasu

Hormóny exokrinnej zložky Hlavné tráviace enzýmy nachádzajúce sa v pankrease možno rozdeliť do troch veľkých skupín. Proteolytické enzýmy (enzýmy štiepiace proteíny), z ktorých niektoré sú vylučované ako zymogény, enzýmy štiepiace uhľohydráty a lipolytické enzýmy (enzýmy štiepiace tuky). K najdôležitejším predstaviteľom proteáz patrí trypsín (ogen), chymotrypsín, (pro) elastázy a karboxypeptidázy. Tieto enzýmy štiepia proteíny v rôznych ... Hormóny exokrinnej zložky Úlohy pankreasu