Psychopatia: Indikácie, zvláštnosti, vzťahy

Čo je psychopatia? Psychopatia je považovaná za extrémnu formu disociálnej poruchy osobnosti. Tento rozdiel však nie je vedecky jasne definovaný. Medzi týmito dvoma poruchami je veľa prekrytí. Psychopati aj ľudia s disociálnou poruchou osobnosti prejavujú disociálne správanie. Odborníci sa však domnievajú, že psychopati sú viac emocionálne oslabení. Napríklad používajú neobmedzenú agresiu... Psychopatia: Indikácie, zvláštnosti, vzťahy