Výživová terapia ADS

Synonymá v širšom zmysle, Hans-guck-in-die-Luftt, ADS, Syndróm deficitu pozornosti, ADD, Pozornosť-Deficit-Porucha, Psychoorganický syndróm (POS), syndróm minimálneho mozgu, porucha správania s poruchou pozornosti a koncentrácie, deficit pozornosti porucha. Syndróm hyperaktivity s deficitom pozornosti, Fidgety Philipov syndróm, Fidgety Philip, Psychoorganický syndróm (POS), Hyperkinetický syndróm (HKS), ADHD Fidgety Phil, ADHD. Definícia Deti, ktoré… Výživová terapia ADS