Vnútorný šikmý brušný sval

Synonymá Latinsky: M. obliquus internus abdominis K prehľadu brušného svalstva K prehľadu svalstva Vnútorný šikmý brušný sval (Musculus obliquus internus abdominis) je trojstranný, cca. 1 cm hrubý brušný sval umiestnený priamo pod vonkajším šikmým brušným svalom. Je to najmenší z troch bočných brušných svalov. Príloha: 9. - 12.… Vnútorný šikmý brušný sval

Šikmý vonkajší brušný sval

Synonymá Latinsky: M. obliquus externus abdominis Na prehľad brušné svalstvo Na prehľad svalstva Úvod Úvod Externý šikmý brušný sval (Musculus obliquus externus abdominis) je štvoruholníkový, približne 0.7 cm hrubý plát. Je najväčší zo všetkých brušných svalov a je najpovrchnejší. Tréning tejto svalovej skupiny má zmysel nielen pre ... Šikmý vonkajší brušný sval