Znie to ako srdce

Srdcové zvuky sú prítomné u každého zdravého človeka a vyskytujú sa počas srdcovej činnosti. Pri fyzickom vyšetrení stetoskopom je možné zistiť auskultáciu, možné poškodenie srdcových chlopní a srdcovú arytmiu. Normálne sú počuteľné dva srdcové zvuky, u detí a dospievajúcich za určitých okolností až štyri. … Znie to ako srdce

Spiroergometria

Synonymum: Ergospirometria, anglicky: kardiopulmonálne cvičebné testovanie (CPX) Definícia Spiroergometria je lekársky postup, ktorý je kombináciou spirometrie a ergometrie. Ergo znamená toľko ako práca. Ergometria je charakteristická tým, že subjekt vykonáva fyzickú prácu, pričom sú zaznamenané určité vitálne parametre. Spiro znamená toľko ako dýchanie. To znamená, že spirometria ... Spiroergometria

Postup skúšky Spiroergometria

Postup vyšetrenia Počas skúšky testovaná osoba spravidla vykonáva fyzickú prácu buď na bicyklovom ergometri, alebo na bežiacom páse. Existujú však aj ďalšie zariadenia, ako sú veslárske alebo kanoe ergometre, najmä na spiroergometriu so súťažnými športovcami. Výkon, ktorý sa má dosiahnuť, sa zvyčajne neustále zvyšuje, to je individuálne ... Postup skúšky Spiroergometria

Indikácie | Spiroergometria

Indikácie Okrem práce s (vysokovýkonnými) športovcami, ktorá je sama osebe indikáciou, existujú aj užitočné indikácie na vykonávanie spiroergometrie v každodennej klinickej praxi. Napríklad na presnejšie objasnenie dýchavičnosti (dyspnoe) pred operácie srdca a pľúc na stanovenie aktuálnej schopnosti vyrovnať sa so stresom a v prípade potreby… Indikácie | Spiroergometria