Čo je to dýchací reťazec? | Bunkové dýchanie u ľudí

Čo je to dýchací reťazec? Dýchací reťazec je poslednou súčasťou degradačnej dráhy glukózy. Potom, čo je cukor metabolizovaný v glykolýze a v citrátovom cykle, má dýchací reťazec funkciu regenerácie redukčných ekvivalentov (NADH+ H+ a FADH2) produkovaných v procese. Tým vzniká univerzálny zdroj energie ATP ... Čo je to dýchací reťazec? | Bunkové dýchanie u ľudí

Rovnováha dýchacieho reťazca Čo je to dýchací reťazec?

Rovnováha dýchacieho reťazca Rozhodujúcim konečným produktom dýchacieho reťazca je ATP (adenín trifosfát), ktorý je univerzálnym zdrojom energie v tele. ATP sa syntetizuje pomocou protónového gradientu, ktorý sa tvorí počas dýchacieho reťazca. NADH+ H+ a FADH2 majú rôznu účinnosť. NADH+ H+ sa oxiduje späť na ... Rovnováha dýchacieho reťazca Čo je to dýchací reťazec?