Adumbran

Definícia Adumbran je liek obsahujúci účinnú látku na predpis Oxazephan, ktorý sa kvôli svojmu sedatívnemu účinku používa na krátkodobú liečbu miešania a porúch spánku. Oblasti použitia Ukľudňujúci účinok adumbransu sa používa okrem iného na zmiernenie. V oboch prípadoch je však použitie adumbransu vhodné iba pre symptomatické… Adumbran

Vedľajšie účinky | Adumbran

Vedľajšie účinky Užívanie adumbranu dlhšie ako jeden týždeň predstavuje vysoké riziko závislosti. Vzhľadom na zníženú kvalitu spánku sa môžu vyskytnúť rôzne vedľajšie účinky, napríklad: najmä predĺžený reakčný čas môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Tieto vedľajšie účinky je však možné zmierniť trvaním spánku ... Vedľajšie účinky | Adumbran

Interakcie Alopurinol

Interakcie Liek Allopurinol môže silne ovplyvňovať účinok mnohých ďalších liekov, preto je potrebné pred užitím lieku s ošetrujúcim lekárom objasniť, či a ako je potrebné upraviť ďalšie potrebné lieky. Allopurinol má posilňujúci účinok na účinky rôznych antikoagulancií. Osobitná pozornosť by sa preto mala venovať nevyhnutnému ... Interakcie Alopurinol

alopurinol

Definícia Liek známy pod názvom alopurinol patrí do skupiny urikosstatík a ako inhibítor (inhibítor) xantínoxidázy je schopný ovplyvniť rozklad organických purínových báz na kyselinu močovú. Všeobecne sa používa na liečbu chronickej dny a je jedným z najúčinnejších liekov v ... alopurinol