REKLAMY a rodina

Synonymá v širšom zmysle Hyperkinetický syndróm (HKS), Psychoorganic Syndrome (POS), Attention Deficit Disorder, Attention Deficit Syndrome, Fidgety Phil Syndrome, Hyperactivity Syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, Fidgety Phil, Behavioral Disorder with Attention and Concentration Disorder syndróm minimálneho mozgu, pozornosť - deficit - hyperaktivita - porucha (ADHD), porucha pozornosti (ADD). Predstavenie typických… REKLAMY a rodina

Súvisiace predmety REKLAMY a rodina

Súvisiace predmety Zoznam všetkých tém, ktoré sme uverejnili na našej stránke „Problémy s učením“, nájdete tu: Problémy s učením AZ ADHD Nedostatok koncentrácie Dyslexia / ťažkosti s čítaním a pravopisom Dyskalculia Vysoká nadanie Všetky články v tejto sérii: ADS a rodina Rodičia a ADS Súvisiace predmety