Čas výroby skusovej dlahy Ako dlho by mal človek nosiť skusovú dlahu?

Čas výroby hryzacej dlahy Čas výroby hryzacej dlahy závisí od použitého plastu. Všetky metódy na začiatku pôsobia rovnakým dojmom. To sa dá dosiahnuť pomocou alginátu materiálu (trvanie 10 minút, nízke náklady) alebo digitálne pomocou fotoaparátu (trvanie 10 sekúnd, vysoké náklady!). Tieto dojmy sa nalievajú ... Čas výroby skusovej dlahy Ako dlho by mal človek nosiť skusovú dlahu?